مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

روزنامه نگاری در ذات خود شغلی اخلاقی است. از روزنامه‌نگاران انتظار می‌رود که از نیازهای شخصی خود برای منافع عمومی بگذرند. به همین دلیل اخلاق روزنامه نگاری یکی از پیچیده‌ترین اخلاق‌های حرفه‌ای به شمار می‌رود. این پژوهش به یک روند غیر اخلاقی در روزنامه نگاری ایرانی است که بر مبنای آن شرکت‌های بزرگ روزنامه نگاران را به استخدام دوباره در می‌آورند و آنها را وا می‌دارند در قالب گزارش‌های -ظاهرا- بی‌طرفانه تبلیغات کالاها و خدمات آنها را منتشر کنند. نمونه‌ها به صورت هدفمند انتخاب شدند و پژوهشگران به صورت نامحسوس (و در چند مورد با اطلاع دادن به آنها در مورد اهداف مصاحبه) با آنها مصاحبه کردند. نتایج نشان می‌دهد که این روش در ایران رایج است اما روش‌هایی که برای پرداخت انجام می‌شود آنچنان پیچیده است که پیگیری آن را دشوار می‌کند.

کلیدواژه‌ها