مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

روزنامه نگاری در ذات خود شغلی اخلاقی است. از روزنامه‌نگاران انتظار می‌رود که از نیازهای شخصی خود برای منافع عمومی بگذرند. به همین دلیل اخلاق روزنامه نگاری یکی از پیچیده‌ترین اخلاق‌های حرفه‌ای به شمار می‌رود. این پژوهش به یک روند غیر اخلاقی در روزنامه نگاری ایرانی است که بر مبنای آن شرکت‌های بزرگ روزنامه نگاران را به استخدام دوباره در می‌آورند و آنها را وا می‌دارند در قالب گزارش‌های -ظاهرا- بی‌طرفانه تبلیغات کالاها و خدمات آنها را منتشر کنند. نمونه‌ها به صورت هدفمند انتخاب شدند و پژوهشگران به صورت نامحسوس (و در چند مورد با اطلاع دادن به آنها در مورد اهداف مصاحبه) با آنها مصاحبه کردند. نتایج نشان می‌دهد که این روش در ایران رایج است اما روش‌هایی که برای پرداخت انجام می‌شود آنچنان پیچیده است که پیگیری آن را دشوار می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Advertisements with the Guise of Reports: Advertorials in Iran

چکیده [English]

Journalism is an ethical profession within its very nature. Journalists are expected to scarify their own benefits in favor of the common good. Therefore, journalism ethics is regarded as one of the most sophisticated branches of professional ethics. This study considers an unethical trend in the Iranian journalism in which big corporations employ journalists to promote their goods and services in -seemingly- impartial reports. Sample was chosen purposive and the respondents were unaware of the aims of the interview. The results reveal that this method is highly common in Iran but the methods to pay the journalist are very complicated, making hard tracking advertorials in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertorials
  • Ethics
  • media
  • Qualitative Research
  • Truth
  • News