مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ساختار مالکیت و نحوه اداره، عاملی تعیین‌کننده در ایفای نقش مطلوب و حرفه‌ای خبرگزاری‌ها به شمار می‌رود. از این رو، در دهه اخیر بسیاری از خبرگزاری‌های بزرگ بین‌المللی و ملی با تغییر یا تعدیل شیوه‌های مالکیتی و ایجاد تحول در الگوهای مدیریت و اداره سازمان رسانه‌ای سعی کرده‌اند کارکرد حرفه‌ای خود را بهبود و ارتقاء بخشند. در این راستا، مقاله حاضر تلاش می‌کند وضعیت موجود خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) را به عنوان تنها خبرگزاری رسمی در ایران از حیث شیوه مالکیت و نحوه اداره در بستر رویکردی تطبیقی با سه خبرگزاری بین المللی آسوشیتدپرس، فرانس پرس و رویترز و خبرگزاری ملی هند (پی.تی.آی) مطالعه و سپس با مراجعه به آراء و نظرات صاحبنظران و دست اندرکاران خبره رسانه‌ای در ایران، آسیب‌های ایرنا را از این بعد، شناسایی و وضعیت مطلوب آن را ترسیم کند. نتیجه پژوهش که با روش کیفی و تلفیقی از مطالعه تطبیقی و مصاحبه عمقی با خبرگان انجام شده است، کاهش تصدی‌گری و اعمال نظر دولت (قوه مجریه) در ساز و کارهای مربوط به سیاست‌گذاری خبری و رسانه‌ای و تشکیل یک مدیریت قوی و کارآمد، حرفه‌ای و غیرسیاسی در ایرنا را نشان می‌دهد. بر این اساس، می‌توان مالکیت دولتی ایرنا را با همین ساختار کنونی (فعالیت زیرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) حفظ، اما دو تغییر همزمان در ساختار آن انجام داد: ایجاد مدیریت حرفه‌ای و سپس احیاء و تقویت نقش موثر شورای عالی نظارت بر آن.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology of IRNA Ownership Structure and Management Style Through a Comparative Study with AP, AFP, Reuters and PTI

چکیده [English]

This paper studies the current situation of the Islamic Republic News Agency (IRNA) as the only official news agency of Iran in the field of its ownership methods and management model adopting a comparative approach with three major news agencies of Associated Press (AP), Agence France Presse (AFP), and Reuters as well as the Indian national news agency (PTI). It collects the analytic views of the Iranian media experts and policy-makers for mapping the ideal pattern of IRNA.  The results that reached by a qualitative methodology mixed with a comparative study and in-depth interviews, show the necessity of establishing a competent professional non-political management at IRNA and shifting the existing government leverage on policymaking at the agency. It is concluded that the existing government ownership of IRNA could continue under the Ministry of Culture and Islamic Guidance. However, two concurring simultaneous changes seem inevitable: introduction of the professional management as well as revival and consolidation of the role played by the agency's Supreme Supervising Council.

کلیدواژه‌ها [English]

  • News Agencies
  • IRNA
  • Ownership Structure
  • management methods
  • pathology