مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله با استفاده از روش کیفی و تکنیک تحلیل رتوریکی، یکی از مستندهای ساخته شده درباره بحران زیست‌محیطی دریاچه ارومیه را مورد مطالعه قرار داده‌ایم. برای دستیابی به این هدف، نویسندگان پنج مقوله محوری در تحلیل رتوریکی مستندهای زیست‌محیطی درباره بحران پیشنهاد کرده‌اند که می‌تواند راهگشای دیگر پژوهشگران نیز واقع شود. این مقوله‌ها عبارتند از: کاراکترها، رتوریک خطای انسانی و تعیین مقصر، جاذبه‌ها و انگیزش‌های احساسی، تکنیک‌های رتوریکی متقاعدسازی منطقی و توسعه پایدار می‌باشد. استفاده از این مقوله‌ها در تحلیل رتوریکی مستندها به عنوان ابزارهای ارتباطی نیرومند درباره محیط‌زیست، به پژوهشگران این امکان را می‌دهد که وجوه و لایه‌های پنهانی که ارتباط‌گران برای متقاعد ساختن مخاطبان خود به کار گرفته‌اند را کشف و درک کنند و راهکارهای بهتر و بیشتری برای اثرگذاری بر افکار عمومی و حرکت به سوی توسعه پایدار زیست ‌محیطی ارائه نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rhetorical Analysis of Environmental Documentary Film

چکیده [English]

Applying the qualitative methodology and the rhetorical analysis technique, this article analyzes one of the documentaries on the Lake Urmia environmental crisis. To reach this goal, the authors suggest 5 main issues in rhetorical analysis of documentaries on environmental crises which can help other scholars as well. These issues are characters, the rhetoric of human-error and designation of fault, emotional stimulations and attractions, rhetorical techniques of logical persuasion, and sustainable development. Considering the issues in rhetorical analysis of documentaries on environmental crises will help scholars to understand the hidden aspects and layers communicators used to persuade the audience. Therefore, they can provide more and better strategies to affect the public opinion and moving toward the sustainable environmental development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ağlar Göl
  • Rhetorical Analysis
  • the Rhetoric of Documentary Film
  • Environmental Documentary
  • Making Documentaries on the Lake Urmia