مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله با استفاده از روش کیفی و تکنیک تحلیل رتوریکی، یکی از مستندهای ساخته شده درباره بحران زیست‌محیطی دریاچه ارومیه را مورد مطالعه قرار داده‌ایم. برای دستیابی به این هدف، نویسندگان پنج مقوله محوری در تحلیل رتوریکی مستندهای زیست‌محیطی درباره بحران پیشنهاد کرده‌اند که می‌تواند راهگشای دیگر پژوهشگران نیز واقع شود. این مقوله‌ها عبارتند از: کاراکترها، رتوریک خطای انسانی و تعیین مقصر، جاذبه‌ها و انگیزش‌های احساسی، تکنیک‌های رتوریکی متقاعدسازی منطقی و توسعه پایدار می‌باشد. استفاده از این مقوله‌ها در تحلیل رتوریکی مستندها به عنوان ابزارهای ارتباطی نیرومند درباره محیط‌زیست، به پژوهشگران این امکان را می‌دهد که وجوه و لایه‌های پنهانی که ارتباط‌گران برای متقاعد ساختن مخاطبان خود به کار گرفته‌اند را کشف و درک کنند و راهکارهای بهتر و بیشتری برای اثرگذاری بر افکار عمومی و حرکت به سوی توسعه پایدار زیست ‌محیطی ارائه نمایند.

کلیدواژه‌ها