مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده

مقاله حاضر برای اجتناب از سوء فهم، مغالطه، سطحی نگری، تعمیم بی‌اساس و همچنین احتراز از احکام و کلیشه‌های مبتنی بر مدح و ذم، چه در قالب تمجید و تحسین‌های شورانگیز و یا تعرض‌های بی‌پروا تلاش می‌کند با اتخاذ رویکردی نقادانه و تحلیلی به بحث پیرامون صورت بندی رویکرد احمد اشرف و محمد علی همایون کاتوزیان در ارتباط با فراروایت غربی مدرنیته و بازنمایی از تاریخ بومی بپردازد. از این رو، معیار ارزیابی ما در این دو دیدگاه نشان دادن این نکته نیست که هرکدام از آنها تا چه اندازه با واقعیت بیرونی تطبیق دارند، بلکه هدف نقد صورت بندی‌های گفتمانی گزاره‌های مربوط به شناسایی و بازنمایی هر کدام از این رویکردها در ارتباط با مدرنیته و سنت می‌باشد که از طریق مولفه‌های تصور فراروایت گونه از تاریخ، بازنمایی از تاریخ بومی صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of modernity and local history in the Eyes of Ashraf and Katouzian

نویسندگان [English]

  • Hossein Dabirian Tehrani 1
  • Maryam Moghimi 2

چکیده [English]

In this article through critical view try to explain approach of Ahamad Ashraf and katouzian in relation with meta narrative of modernity and Representation of local history.Accordingly, Our purpose consist of describe and critique of discourse statements of modernity and tradition, which is done through.Components of "Representation of local history" and "Western meta-narratives of modernity"It is noteworthy that, this article in order to explain similarities and differences about modernity and local history according to view of Ahamad Ashraf and katouzian. We try to answer following question:"Is it just one impression of modernity? or we can discuss about Modernities or different way of modernity in conformity with history of society?"In this two approach discussion about tradition if rely upon native history of Iranian society? Or representation from society has been formed through framework of "comparative and contrastive" in "Resemblances" or "differences" with referral of western language of history?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modernity
  • tradition
  • local history
  • meta narrative of modernity
  • history
  • Ahamad Ashraf
  • Mohammad Ali katouzian