مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار عضو هیئت علمی و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه

2 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه

چکیده

دانش فقه در احکام، در آستانه گذار از عصر اول معرفت‌شناختی خویش؛ یعنی دگردیسی فلسفه فقهی است. از این‌رو می‌توان انتظار دومین فصل تحول معرفت‌شناختی فقه را، در عرصه میان رشته‌ای‌ها، از جمله حوزه فقه، خبر و اطلاع‌رسانی را داشت. مدیریت فقه‌بنیان فرایند اطلاعات از جایگاه کاربردی بسیار تأثیرگذاری در اقتدار ملی و دینی برخوردار است. تحقیق به مدد روش‌شناسی پیش‌رونده و بازخورنده پیشرفت و دو منطق استنتاجی و استنباطی، سه سطح پردازشی الگوی مزبور را در مبانی پارادایمی، سامانه احکام، اصول مدیریت فقه‌بنیان، تبیین نموده و خصوصا به سطح دوم این پردازش، اهتمام افزونتری می‌ورزد. در فرایند تولید، توزیع و مصرف خبر، دست یافتن به سامانه احکام فقهی محتوا، منبع، مخاطبان و شاغلان حوزه خبر و اطلاع‌رسانی در سطح سامانه احکام فقهی، که مبتنی بر مبانی پارادایمی شکل می‌گیرد و مبنایی برای اصول مدیریت فقه‌بنیان خبر و اطلاع‌رسانی است، از جمله ضرورت‌های دستیابی به الگوی فقه‌بنیان خبر و اطلاع‌رسانی است. احکام محتوای خبر، احکام منبع خبر، احکام مخاطبان خبر و احکام فقهی شاغلان خبر سرفصل‌های تحلیلی این سامانه هستند. ایده ولایت فقیه از ایده ولایت فقه (جریان دانش در مدیریت فرایندهای تغییر) بر می‌آید و ولایت‌مندی فقه در گرو اهتمام به استنباط قوانین و احکام کلی همۀ عرصه‌های رشد و حیات فردی ـ اجتماعی است و بر بنیان ایده ولایت فقه است که رکن معرفت‌شناخت نظریه جمهوری اسلامی یا مدنیت معاصر اسلامی دریافته می‌شود و جایگاه فقه خبر و اطلاع‌رسانی و ولایت‌مندی این فقه در حوزه مدیریت اطلاعات و فرایند اطلاعات آشکار می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Model of Normative Philosophy in News Management and Informing

نویسندگان [English]

  • Ahmad Akochakian 1
  • Zahra Najafi 2

چکیده [English]

The knowledge of "jurisprudence in law" is on the eve of transition of its first era of epistemology; it means the metamorphoses of juridical philosophy. Second era of evolution of jurisprudence of epistemology could be expected in interdisciplinary arena including field of jurisprudence, news and information. The juridical management of information process has the more impressive functional status in national and religious authority. in the essay, processing phases of the pattern, paradigm principles, law system, principles of juridical management have been explained by progressive methodology and feed backing of progress and both inductive and inference logics in particular, more effort has been expend to explain the second phase. it is understood that obtain juridical law system, source, audiences and practitioners in news and information field of juridical law system phase, which is based on outlined paradigm principles that have been formed in first phase and is a basis for the principles of juridical management of news and information, in process of produce, distribute and utilization of news is one of necessity for achieving juridical pattern of news and information. Analytic headlines are: laws about the content of news, laws of source of news, laws of audience and laws of practitioner in news fields. Idea of velayat-faqih( guardianship of jurisconsult) is come from velayate-fiqh( jurisprudence guardianship) (the knowledge in management of changing processes), and guardianship of jurisprudence depends on deducing general law of all arena of personal and social development and life. Understanding the pillar of epistemology of Islamic republic theory and Islamic contemporary is based on guardianship of jurisprudence. Therefore, it has illustrated the status of jurisprudence of news and information and guardianship of jurisprudence in information management field and process of information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • content of news
  • source of news
  • audience of news
  • practitioner of news
  • Jurisprudence
  • understanding in religion
  • jurisprudence of news and information
  • velayat-faqih( guardianship of jurisconsult)
 گیسلر، نورمن (1391) فلسفه دین، ترجمه حمیدرضا آیت‌اللهی، تهران: انتشارات حکمت، چاپ اول.
ـ مجلسی، محمدباقر (1404ه.ق) بحارالانوار، بیروت: مؤسسه الوفاء.
ـ محدث نورى، میرزا حسین ( 1408ه.ق) مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول.
ـ محسنی، منوچهر (1374) جامعه‌شناسی عمومی، تهران: کتابخانۀ طهوری.
ـ مدیر شانه‌چی، کاظم (1386ه.ش) درایه الحدیث، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ششم.
ـ مطهری، مرتضی (1387) مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران: انتشارات صدرا ج2، چاپ شانزدهم.
ـ ------------ (1386) نظام حقوق زن در اسلام، تهران: انتشارات صدرا، چاپ چهل و ششم.
ـ مظفر، محمدرضا (1430ه.ق) اصول‌الفقه، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ پنجم.
ـ مکارم شیرازی، ناصر (1382) اخلاق در قرآن، قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب ع، ج 3، چاپ دوم.
ـ میرزایی، حسین (1392) درآمدی بر روش‌شناسی مطالعات فرهنگی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
ـ نصری، عبدالله (1371) سیمای انسان کامل از دیدگاه مکاتب، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
ـ نیشابوری، فتال (بی‌تا) روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، بی‌جا: انتشارات رضی.
ـ هیک، جان (1381) فلسفه دین، ترجمه بهزاد سالکی، تهران: انتشارات بین‌المللی الهدی.
ـ هیلند اریکسن، توماس؛ سیورت نیلسن، فین (1386) تاریخ انسان‌شناسی (از آغاز تا امروز)، تهران: نشر گل آذین.
ـ یاندل، کیت ای؛ پانن برگ، ولفهارت؛ وینرایت، ویلیام جی؛ پلانتیجا، آلوین (1386) فلسفه دین، ترجمه و نقد گروه پژوهشی ترجمه دانشگاه علوم اسلامی رضوی زیر نظر حجه‌الاسلام و المسلمین دکتر حسینی شاهرودی، چاپ اول.
ـ رشاد، علی‌اکبر (1384) «ضرورت تأسیس فلسفة دین، منطق اکتشاف دین و فلسفة معرفت دینی، و ترابط و تمایز آن‌ها با همدیگر»، قبسات: سال دهم ش 38، زمستان 1384: 21ـ52.
 
-Bertalanffy, L.Von .(1968). General Syste, Theory; New York: Braziller.