مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

2 کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

موسیقی خیابانی پدیده‌ای شهری است. در این معنا برای فهم معنای آن به مثابه کنشی اجتماعی باید تولیدکنندگان آن موسیقی را در ارتباط با شهر به عنوان زمینه تولید آن کنش مورد بررسی قرار داد. در شهر تهران به عنوان شهری با ساختار فرهنگی آمیخته، گونه‌ی متفاوتی از این پدیده‌              شکل گرفته است که با گونه قدیمی‌تر تفاوت‌هایی دارد. در این موسیقی خیابانی نوظهور علاوه بر آن که پدیده‌ای شهری است، هنری خیابانی در معنای مدرن نیز محسوب می‌شود، سازها و آواهایی     نواخته می‌شود که تا پیش از آن سابقه نداشت و برای نواختن آن نیز به تخصص نیاز است. به نظر می‌رسد این برداشت که پیدایش این گونه‌ی نوظهور که ما در این مقاله از آن به گونه متاخر نوازندگی خیابانی یاد کرده‌ایم، نتیجه‌ی تحول گونه‌ی متقدم است، نیاز به بررسی‌ عمیق‌تری دارد. این مقاله در جریان این بررسی عمیق که با توصیف شرایط وجودی این گونه آغاز شده و با تحلیل تأملی داده‌های ناشی از روایت داستان زندگی برخی نوازندگان خیابانی گونه متأخر پایان می‌یابد، سعی دارد به این سوال پاسخ گوید که آیا میان موسیقی و نوازندگی خیابانی گونه‌ی متقدم و گونه‌ی متأخر نسبتی وجود دارد؟ به عبارت دیگر، آیا گونه‌ی متأخر این پدیده، گونه‌ی تحول یافته‌ی نوازندگی خیابانی به شیوه‌ی گذشته است؟ نتایج تحقیق نشان می‌دهند این گونه تفاوت‌های عمیق و ماهوی با گونه متقدم دارد. سعی در منحصر به فرد بودگی، توجه به مخاطب و محتوای موسیقایی، تجربه‌ی حرفه‌ای در زمینه‌ی موسیقی و مقاومت در مقابل ترحم دیگران در گونه‌ی متأخر همگی نشانگر تفاوت‌های بنیادین میان این دو گونه از موسیقی و نوازندگی خیابانی در شهر تهران است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Social Life of Recent Street Music in Tehran as an Urban Phenomenon A Qualitative Study of Newly Formed Types of Street Music through Life Story

نویسندگان [English]

  • Reza Samim 1
  • Mohammad Amin Esporz 2

چکیده [English]

Street Music is an urban phenomenon. In this regard, to understand it’s meaning as a social interaction, it is necessary to study it’s music producers correlation to the city as a context for social production. In Tehran, with a mixed cultural structure, a new type of street music has formed which is different from it’s precedents. In this newly formed street music, apart from being an urban phenomenon, in the modern sense, it is also a kind of street art, which is unique and requires technical skills. It should be taken into consideration that the transitional relation of this newly formed street music, which in this paper we will refer to as Recent Type, with it’s precedent type, requires further study. This article, which starts with defining conditions of existence of Recent Type and ends with reflexive analysis of collected data through life story, is an attempt to find an answer for this question that “is there any correlation between the Recent Type’s street music and that of Precedent Type’s?” In other words, is Recent Type’s street music a transition from Precedent Type? The results of this research show that, there are deep and fundamental differences between these two types; Attempts at individualization, audience and music centered performances, professional music experiences and showing resistance to pity and contempt in Recent Type, are all examples of the fundamental differences between these two types of street music in Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Life
  • Street Music
  • Tehran
  • Urban Art