مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی

2 پزوهشگر ارشد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

چکیده

با ظهور رسانه‌های جدید، نحوه مدیریت بر اخبار نیز دچار دگرگونی شده است. اینک عوامل جدیدی بر چگونگی شکل‌گیری یک خبر، تا جریان یافتن آن و تبدیل به گفتمان سیاسی و اجتماعی دخالت دارند. در این مقاله تلاش می‌شود با بررسی یک سوژه که در فضای ایران به جریان غالب خبری تبدیل شد، عوامل مؤثر  بر مدیریت این سوژه کشف و معرفی شوند. آنچه در این بررسی مورد توجه قرار گرفته، عللی است که موجب شده، تا یک سوژه  خبری که از طرف سایتی کوچک (زمان انتشار نخستین خبر، مرداد 87) منتشر شده، به جریان خبری مسلط در جامعة ایران تبدیل شود. نویسندگان تلاش کرده‌اند تا با تمرکز بر ویژگی‌های متنی و غیر­متنی این سایت، به تمایز آن با سایر رسانه‌ها در موضوع یاد شده دست یابند.
نکته حائز اهمیت در این مقاله، تمرکز  بر عوامل اصلی است که باعث موفقیت یک رسانه در پردازش یک سوژه خبری و نفوذ آن در بین مخاطبان شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Management and Flow of News in Iran Alef Website's News Approach to the Kordan's Certificate

نویسندگان [English]

  • abolfazl Fateh 1
  • mahdi Adiban 2

1 cademic member of ACECR

2 Researcher Iranian Parliament research center

چکیده [English]

With the advent of modern and more powerful media, the way of managing news and newsrooms has also changed. Consequently, new factors influence the process of the formation of news, its circulation and conversion into a political discourse and social dynamics. This essay attempts to investigate factors, influencing the flow of news in Iran, by analysis of certain news items published by Alef (a small news website in summer 2008) on the issue of Mr. Kordan. Alef’s reports grabbed the media and public attention, made headlines and became the predominant news voice in cyberspace. In this case, no other domestic and semi-official media was able to compete with Alef. The writers have tried to focus on textual and non-textual characteristics of the Alef site as opposed to those of other sites. A significant point here is that the article focuses on main factors which helped the Alef site to succeed in developing a news item and attracting the attention of the audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Media
  • the Small Media
  • Theories of the Media
  • the Internet
  • Alef Site