مطالعات فرهنگی و ارتباطات

خلاصه استاندارد: JCSC

ترتیب و توالی انتشار:  فصلنامه 

آغاز انتشار: 1382

زبان انتشار: فارسی

سیاست داوری: هم‌تراز دوسوکور

نرخ پذیرش: 26 درصد 

هزینۀ بررسی و چاپ: یک میلیون و دویست هزار تومان (در صورت پذیرش نهایی مقاله - مصوب1401)

میانگین زمان داوری: ۴-۶ ماه

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمامی مقالات /  Open Access

 

نشریه مطالعات فرهنگی  به شکل کامل از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می نماید. لذا درراستای علمیاتی نمودن قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی، مقالات ارسالی توسط سامانه مشابهت ‌یاب <سینا وب> بررسی می شوند. 

توجه:

  • ارسال فایل تکمیل شده <تعارض منافع> و <تعهدات نویسندگان> الزامی است.
  • به استحضار می رساند با توجه به سیاست کلی نشریه مبنی بر ایجاد فرصت برای کلیه دانش پژوهان میهن عزیزمان، تا اطلاع ثانوی از بررسی مقالات ارسالی توسط نویسندگان تکراری (Multiple submission) معذوریم

فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی و ارتباطات توسط انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات منتشر می‌شود. این فصلنامه درصدد است تا در بین پژوهشهای تجربی، عملی و نظری رشته‌های مختلفِ حوزه علوم اجتماعی ، به ویژه مطالعات فرهنگی  و ارتباطات  فضای گفتمانی ایجاد کرده و بتواند در ترویج و غنای علمی دانش میان‌رشته‌ای، و همچنین تفسیر و رفع مسائل جامعه معاصر گام موثری بردارد. 

 مقاله‌های ارسالی بایستی از نظر موضوع/مساله و از جهت رویکرد و روش و نگرش میانرشتهای باشد و میانرشتگی در چکیده و مقدمه و نتیجه تبیین شده باشد. 

 

 لطفاً «راهنمای نویسندگان» به دقت مطالعه، و سپس اقدام به ارسال مقاله نمایید. در صورت عدم رعایت شیوه‌نامه، مقاله جهت اصلاح و تکمیل به نویسنده بازگردانده خواهد شد. 

حق مالکیت معنوی مقالات متعلق به نویسنده می باشد.

مقاله پژوهشی

مقاله پژوهشی

بررسی نقش شبکه اجتماعی مجازی در رفتارهای تسهیم دانش (مطالعه موردی: شبکه اجتماعی تلگرام در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی)

ابراهیم آریانی قیزقاپان؛ ریحانه عباس پور؛ سعاد شهابی زاده؛ سلیم کاظمی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

https://doi.org/10.22034/jcsc.2020.72919.1446

تحلیل تاریخی و جامعه شناختی مفهوم آزادی در اندیشه و شعر احمد شاملو با کاربرد تئوری گفتمان لاک لائو و چانتال موف

کاوه عباسی؛ فرهاد طهماسبی؛ جلیل تجلیل؛ عبدالحسین فرزاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1399

https://doi.org/10.22034/jcsc.2020.122284.2101

رسانه‌های اجتماعی رسانه‌های اجتماعی و نظارت بر صاحبان قدرت مورد کاوی اینستاگرام در ایران و نظارت بر صاحبان قدرت مورد کاوی اینستاگرام در ایران

طاهر روشندل اربطانی؛ سیدوحید عقیلی؛ محمدمهدی فرجیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1399

https://doi.org/10.22034/jcsc.2020.95319.1740

طراحی و اعتبار سنجی الگوی سه مرحله ای ارتباط با مشتری بر رویکرد نقاط تماس در سفر مشتری (مطالعه موردی: فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپرمی)

فاطمه کریم وند؛ ندا سلیمانی؛ محمود علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1400

https://doi.org/10.22034/jcsc.2021.525085.2354

بررسی بازنمایی فرهنگی اختلالات روانی در سینمای ایران به روش پدام (مطالعه موردی: فیلم های هومن سیدی)

مهناز آزاد؛ سیدوحید عقیلی؛ ارسیا تقوا؛ سید علی رحمان زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

https://doi.org/10.22034/jcsc.2021.533510.2423

قدرت، هویت و نظام آموزشی: بررسی برساخت هویت در کتابهای درسی علوم اجتماعی دوره ابتدایی در ایران

آزاده عبادی؛ بهمن گرجیان؛ الخاص ویسی؛ سید علی اصغر سلطانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1400

https://doi.org/10.22034/jcsc.2022.129410.2158

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل سیاسی و اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان افغان با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: کابل)

علی بصیری نیا؛ ظاهره دانش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

https://doi.org/10.22034/jcsc.2022.542851.2498

طراحی مدل توسعه کارآفرینی فرهنگی در سازمان های فرهنگی ایران (مطالعه موردی:سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان)

سمانه لعله ئی؛ محسن قدمی؛ محمد تقی ضیائی بیگدلی؛ عباسعلی قیومی؛ سیدرضا صالحی امیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1399

https://doi.org/10.22034/jcsc.2020.135045.2206

مقایسه نقش رسانه‌های سنتی و نوین در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان مورد مطالعه: شاغلان و فعالان شرکت های دانش بنیان استان تهران

نادر گودینی؛ مهرداد متانی؛ علی فلاح؛ اسدالله مهرآرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

https://doi.org/10.22034/jcsc.2021.139601.2276

امکان‌سنجی انتشار پیام‌های تنش‌زُدا در توییتر بررسی میزان استفاده از مولفه‌های صلح در انعکاس درگیری غیزانیه اهواز توسط کاربران و خبرنگاران در توییتر فارسی

علی شاکر؛ مهدی فرقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1400

https://doi.org/10.22034/jcsc.2021.524260.2338

طراحی مدل ارتقاء سواد رسانه‌ای در استفاده بهینه از رسانه‌های اجتماعی (مطالعه موردی: نوجوانان شهر تهران)

نازنین نهرور؛ علی اکبر فرهنگی فرهنگی؛ بهرام علیشیری؛ عبدالله نعامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

https://doi.org/10.22034/jcsc.2021.130483.2170

نقد کهن الگویی روابط اجتماعی در رمان‌های سیال ذهن ایرانی (مطالعه موردی: این سگ می خواهد رکسانا را بخورد)

مهدیه بخشی؛ علی جعفری؛ سروناز تربتی؛ سیدمحمد دادگران؛ حبیب صبوری خسروشاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

https://doi.org/10.22034/jcsc.2021.535275.2437

طراحی مدل سواد رسانه ای با تاکید بر یادگیری سیار با ترکیب مدلسازی تفسیری-ساختاری و معادلات ساختاری ( نمونه مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد)

یونس وکیل الرعایا؛ حمید سالاریان،؛ ابوالفضل دانایی،

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1400

https://doi.org/10.22034/jcsc.2021.523969.2334

موضوع: تبیین تعیین کننده های اجتماعی ارتباطی ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتی (مورد مطالعه: روابط عمومی های بنگاه های اقتصادی ایران)

مرتضی بهنام؛ سید علی رحمان زاده؛ داود نعمتی انارکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

https://doi.org/10.22034/jcsc.2021.522958.2322

چگونگی تاثیر هیئت‌های مذهبی و کافی شاپ‌ها در مفصل‌بندی اوقات فراغت و برساخت هویت زنان در ایران(مطالعه موردی شهر تهران

حمیرا حاج محمد کاظمی؛ ابوالحسن تنهایی؛ محمد باقر تاج الدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1401

https://doi.org/10.22034/jcsc.2022.542279.2492

تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 65
تعداد مقالات 661
تعداد نویسندگان 947
تعداد مشاهده مقاله 360,839
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 183,801
نسبت مشاهده بر مقاله 545.9
نسبت دریافت فایل بر مقاله 278.07
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,603
تعداد مقالات رد شده 747
درصد عدم پذیرش 47
تعداد مقالات پذیرفته شده 367
درصد پذیرش 23
زمان پذیرش (روز) 424
تعداد پایگاه های نمایه شده 15
تعداد داوران 767

دعوت از پژوهشگران

نکته مهم
دعوت از پژوهشگران به مطالعۀ پربازدیدترین مقاله های فصلنامه در

دعوت از پژوهشگران

نکته مهم :
دعوت از پژوهشگران به مطالعۀ پربازدیدترین مقاله های فصلنامه «جامعه فرهنگ رسانه»

ابر واژگان