مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق، تلاش می­کند تا به شناخت رفتارهای مخاطبان در حوزه یکی از پر­طرفدارترین بخش­های ادبیات؛ یعنی رمان­های عاشقانه عامه­پسند بپردازد. رویکرد نظری این پژوهش، بر این است که، مخاطب فردی فعال است که نیات و انگیزه­های خود را با روی آوردن به آثار عاشقانه نشان می­دهد. در این نگاه، مخاطب آثار عامه­پسند نیز می­تواند درک خود را از این آثار، با ­توجه به تجربیات، اطلاعات و محیط اجتماعی و فرهنگی خود داشته باشد، و به امر تفسیر بپردازد. مخاطبین آثار عامه­پسند، نه­تنها مطرود نمی­شوند بلکه دلایل روی آوردن آن­ها به این آثار، نیز مورد بررسی قرار می­گیرد. چرا­که در این دیدگاه، فرض بر این است که؛ مخاطب فعالانه و با آگاهی بر اساس نیازی که دارد، دست به انتخاب این آثار زده است. این پژوهش، با استفاده از نظریه استفاده و رضامندی و پژوهش ردوی صورت گرفته است. شناخت مشخصه­های فردی خوانندگان، علایق مخاطب در ­رابطه با رمان و علل روی­آوردن خوانندگان به آثار عاشقانه، از دیدگاه خود آن­ها از جمله اهداف پژوهش بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reading Romantic Novels in Everyday-Life Atmosphere The Experience of Female Readers

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza JAvadi yegane 1
  • Asieh Arhami 2

2 M.A., Women’s Studies, University of Tehran

چکیده [English]

This research tries to gain some understanding about the behaviors of the addressees in the area of one of the most popular domain of literature, i.e., popular romantic novels.  The theoretical approach of the research is that the addressee is an active individual who has his/her own intention and motivations for inclining towards a romantic work.  In this view, the addressee of popular works can also have his/her understanding of these works with regard to his/her own experiences, information and socio-cultural environment and thus to embark upon an interpret. 
In this view, the addresses of popular novels not only are not expelled but also their reasons for inclination towards these works are studied, because  in this attitude, it is assumed that the addressee  actively and consciously has selected these novels, based on his/her demand. This research has been conducted by using the theory of uses and satisfaction. Learning about the individual features of readers, the addresses' interests in connection with novel and reasons for inclination of readers to the romantic works from their own view points have been among the objectives of this research. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Romantic Novels
  • Conformity with Everyday Life
  • Novel Reading
 
Braket, kim Pettigrew (2000)Facework strategies among romance fiction readers, social science journal . 37(3): 347-360.
Radway,  Janic (1987) Reading popular romanceLondon: verso.