مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

2 گروه علوم اجتماعی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز. تبریز. ایران

3 گروه تاریخ دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز. ایران.

4 دانشجوی جامعه شناسی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

جامعه ایران از حدود 150 سال پیش به این سو وارد مرحله‌ای جدید از ساختار اجتماعی شد که بطور طبیعی باعث خلق کنش‌های موافق و مخالف در مواجهه با پدیده‌های نوظهور آن گشت. در این مقاله تلاش شده است به میانجی روایات مردمی، به فهمی از چیستی و چگونگی مواجهه مردمی با این پدیده‌ها دست بیابیم. برای این مطالعه، شهر تبریز به عنوان یکی از مهم‌ترین شهرهای درگیر با جهان مدرن، انتخاب شد.

ما در این مقاله، مبنای تجدد را پرسش عباس میرزا تعیین کردیم. این پرسش ما را به نیمه اول قرن نوزدهم برده و تا فراگیر شدن جهان مدرن، تا نیمه دوم قرن بیستم روایت‌های مختلف را دنبال کردیم.

شیوه تحلیل داده‌های این مقاله، تحلیل تماتیک می باشد. تم‌های استخراجی در پنج موضوع "مقاومت در برابر جهان مدرن"، "ترس از دست دادن ایمان"، "ناسازگاری پدیده‌های نوین با ارگانیسم فرهنگی جامعه"، "استقبال از جهان مدرن" و "بی‌اعتمادی به دولت" دسته‌بندی شدند.

این تحقیق نشان می‌دهد تا برآمدن نظم جدید در شهر تبریز، منازعه بالایی بین جهان‌بینی قدیم و جدید و الگوهای قدیم و جدید رخ داده است. یافته‌های این رساله حاکی از آن است که وضعیت جدید به آسانی حاصل نشده است و ابرگفتمان جهان سنتی که بر تمام لایه‌های زبانی و لایه‌های تفکری و لایه‌های وجودی زندگی جمعی و شخصی و اعتقادی افراد سایه افکنده است، تا تثبیت هر پدیده و نهاد مدرنی، از هیچ کوششی فروگذار نبوده و شکل‌گیری جهان جدید، با مقاومت، ستیز و کشمکش فراوانی همراه بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

How did the people of Tabriz face the modern world?

نویسندگان [English]

  • Farough AminMozafaree 1
  • mohammad abbaszadeh 2
  • Naser Sedghi 3
  • yusef pakdaman 4

1 Low and Social Sciences Faculty.Tabriz University.Tabriz.Iran.

2 Low and Social Sciences Faculty.Tabriz University

3 Low and Social Sciences.Tabriz University.Tabriz.Iran.

4 Low and Social Sciences.Tabriz University.Tabriz.Iran.

چکیده [English]

In this article, we have tried to understand what and how people deal with these phenomena using the narrations of people. For this study, the city of Tabriz was selected as the first city involved in the modern world.

In this article, we set the basis for renewal with the question of Abbas Mirza. This question took us to the first half of the 19th century, and with the pervasiveness of modern world, we followed different narratives until the second half of the 20th century.

The data analyzing method of this article is thematic analysis. The extracted themes were categorized into five themes: "resistance to the modern world", "the fear of losing faith", "the incompatibility of new phenomena with the cultural organism of society"," the reception of modern world" and "distrust of states".

This research shows that with the emergence of a new order in Tabriz, a great conflict has occurred between the old and new worldview and the old and new patterns. The findings of this treatise indicate that the new situation has not been easily achieved. Although the discourse of Renewal has opened its way with the efforts of the intelligentsia of renewal, the super-discourse of traditional world which overshadow all the linguistic, rational and existential layers of the collective, personal and doctrinal life of individuals, has been spared no effort until the establishment of any modern phenomenon. Thus the formation of a new world has been accompanied by much resistance, strife and conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modern world
  • lived experience
  • Tabriz
  • people
  • narrative