مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مردم‌شناسی و عضو هسته پژوهشی مردم شناسی فرهنگی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

کار میدانی‌ مردم‌‌نگارانه‌‌ی من در میان محله‌‌ای حاشیه‌‌نشین در تبریز، به من نشان داد کالبد فیزیکی محله، شالوده‌‌ای اساسی‌ است که در و روی آن تجربه‌‌ها و زندگی‌‌های این مردمان شکل می‌‌گیرد. کالبد خاص مالازینال، با ریخت کلی دره و تپه، کوچه‌‌های تنگ و صدها پله‌‌ای، زمین‌‌های مرطوب، خانه‌‌های نم‌‌گرفته و بوگرفته، محیط فیزیکی‌‌ای را تشکیل داده که الگوی شماری از عواطف و فرایند شماری از مریضی بدن‌‌ها را پدید می‌‌آورد. با این فهم میدانی، از شاخه‌‌های مردم‌‌شناسی عواطف و مردم‌‌شناسی پزشکی کمک گرفتم تا واقعیت‌‌های عملی و زیسته‌‌ی این فرودستان را به لحاظ نظری درک کنم. داده‌‌های لازم برای این پژوهش، بر اساس کار میدانی طولانی‌‌مدت شش‌‌ماهه در این محله به دست آمدند. از طریق قطعات نوشتاری به سبک مردم‌‌نگارانه، شامل فیلدنوت‌‌ها و توضیحات‌‌شان، می‌‌خواهم آشکار کنم که چگونه محیط فیزیکی به تجربه‌‌ی زندگی روزانه مردمان مالازینال نفوذ می‌‌کند و به واسطه‌‌ی آن، فرهنگ عاطفی و روابط اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Weight of Physical Environment: An Ethnography of Emotions and Bodies in a Marginalized Neighborhood in Tabriz

نویسنده [English]

  • Asghar Izadi-Jeiran

Assistant Professor of Anthropology, University of Tabriz

چکیده [English]

My ethnographic fieldwork research among a poor neighborhood in Tabriz, showed me that the physical environment is the main ground in which and on it, experiences and lives of this people has been shaped. The particular physical environment of the neighborhood of Malla Zeinal, with its general shape of valleys and hills, its narrow and hundred-steps alleys, moisture lands, humid and rancid homes, constitutes a physical environment which creates some of emotional patterns and some process of ill bodies and diseases. With this field-based understanding, I used anthropology of emotions and medical anthropology to grasp the practical and lived realities theoretically. The data of this research is obtained by a six-month long-term fieldwork. Through written pieces in an ethnographic style, including fieldnote excerpts and analytic commentaries, I will disclose how the physical place penetrate into the everyday experience of Malla Zeinal people and then by which the emotional culture and social relations affected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Anthropology of Emotions”
  • “Physical Environment”
  • “Slums”
  • “Ethnography”
  • “Tabriz”