مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در گستر‌ه‌ی بین‌المللی که عرصه‌ی تضاد منافع دولت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های بین‌المللی است، صنعت فیلم‌سازی را می‌توان به‌مثابه مجموعه‌ای از نظام‌های بازنمایی در نظر آورد. بازنمایی فرآیندی بی‌طرف نیست و با حفظ معانی خاصی در ژرفنای متون، در خدمت منافع برخی از افراد و گروه‌ها عمل می‌کند. این پژوهش با تمرکز بر این پرسش که نظام بازنمایی حاکم بر انیمیشن‌های تولید شده در صنعت فیلم‌سازی آمریکا چگونه عمل می‌کنند و اسطوره‌های آنها چیست، به موردکاوی انیمیشن وال-ئی ، پرداخته است. بدین منظور از روش‌شناسی کیفی بهره جسته و جهت چهارچوب مفهومی از نظریه بازنمایی به‌خصوص نظریات رولان بارت استفاده شده است. برای تحلیل داده‌ها نیز روش تحلیل نشانه شناختی برگزیده شده است. نتایج نشان داد که نوع پیشرفته و پیچیده‌ای از اسطوره در این انیمیشن حضور دارد؛ زیرا عملکرد شناخته‌شده‌ی اسطوره‌ها ممانعت از نقد اموری خاص است، اما در این فیلم، اسطوره، در دل انتقاد به اسطوره حضور داشته و به طبیعی جلوه دادن ارزش‌های سرمایه‌داری میل دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criticism and Myth: The semiological analysis animation Wall-E.

چکیده [English]

Representation is not neutral and by maintaining special meanings in the depth of texts, it declares an interest for some specific individuals and groups. Through International scope which is an arena of conflict of interests among governments, international organizations and companies, perhaps the film industry, as a set of systems of representation, act like this arena. This study has explored the animation Wall-E to analyze its representation system and to explore its myths. To do so, qualitative methodology is applied and as its conceptual framework, representation theory, particularly theories of Roland Barthes are used. To analyze the data, semiology method is utilized. According to the outcomes of this study, in this film’s codes, a kind of sophisticated modern myth is present. Because the well-known functions of myths is to let nature take its course and therefore to prevent criticism, but in this work, myth is observed to criticize myth and it is intended to serve capitalism’s values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wall-e
  • semiology
  • myth
  • Roland Barthes

 

- اباذری، یوسف (1380) « رولان بارت و اسطوره و مطالعات فرهنگی »، فصلنامه فلسفی، ادبی، فرهنگی ارغنون، شماره 18، ص  137-158.
- استریناتی، دومینیک (1380) مقدمه‌ای بر نظریه‌های فرهنگ عامه، ترجمه ثریا پاک نظر، تهران: گام نو.
- اکو، امبرتو (1387) نشانه­شناسی، ترجمه پیروز ایزدی، تهران: نشر ثالث.
- آقاجانی، زهره (1387) « تحلیل نشانه‌شناختی فیلم بدون دخترم هرگز »، نقد ادبی، سال اول، شماره 1،ص 163-190.
- بارت، رولان (1392) اسطوره، امروز، ترجمه شیرین دخت دقیقیان، تهران: نشر مرکز.
- بشیر، حسن و جعفری، نادر (1386) « درآمدی بر کاربرد نشانه‌شناسی در تحلیل پیام‌های تبلیغاتی ؛ مطالعه موردی: آگهی‌های مطبوعاتی »، اندیشه مدیریت، سال اول، شماره دوم، ص 151-188.
- جلال‌زاده، بهاره و دوران، بهزاد (1388) « رمزگشایی از بازی‌های رایانه‌ای: مطالعه موردی بازی رایانه‌ای عملیات ویژه 85 »، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، شماره  3 (پیاپی 7) ، ص77- 96.
- چندلر، دانیل (1387) مبانی نشانه­شناسی، ترجمه مهدی پارسا، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
- خالق‌پناه، کمال (1387) « بررسی نشانه‌شناختی فیلم لاک‌پشت‌ها هم پرواز می‌کنند »، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 12،ص 163-182.
- سجودی، فرزان (1388) نشانه­شناسی: نظریه و عمل، تهران: نشر علم.
- سلطانی، سید علی اصغر (1393) « بررسی نشانه‌شناختی عناصر دینی در فیلم نشانه‌ها اثر      شیامالان »، فصلنامه زبان پژوهی دانشگاه الزهرا، سال ششم، شماره 12، ص 75-98.
- سوسور، فردینان دو (1384) درس زبان­شناسی عمومی، ترجمه مهتاب بلوکی، در: متن‌هایی برگزیده از مدرنیسم تا پست‌مدرنیسم، لارنس کهون، تهران: نشر نی.
- سوسور، فردینان دو (1388) مبانی ساخت­گرایی در زبان­شناسی، ترجمه کورش صفوی،               در: ساخت گرایی، پساساخت‌گرایی و مطالعات ادبی، گردآوری فرزان سجودی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
- عبداللهیان، حمید و حسنی، حسین (1388) « کاربرد رویکرد رولان بارت برای تحلیل نشانه­شناختی بازنمایی گفتمان ایرانی-اسلامی در آگهی‌های تجاری تلویزیونی در ایران »، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 47، ص 125-159.
- فراهانی، مژگان (1394) « بازنمایی طردشدگی در سینمای ایران »، مطالعه موردی فیلم سیزده، فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه، سال چهارم، شماره 16، ص 133-150.
- گیدنز، آنتونی (1387) جامعه­شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
- گیرو، پیر (1392) نشانه­شناسی، ترجمه محمد نبوی، تهران: نشر آگه.
- محمدپور، احمد و دیگران (1391) « مطالعه نشانه‌شناختی بازنمایی زن در فیلم‌های سینمایی ایران (مطالعه موردی: فیلم‌های سگ‌کشی، چهارشنبه‌سوری و کافه ترانزیت) »، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال هشتم، شماره 29،ص 41-70.
- مهدیان، حفیظه و فرح‌نژاد، محمد حسین (1393) « بررسی انتقادی کابالیسم در سینمای هالیوود (مطالعه موردی انیمیشن سینمایی ناین) »، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، سال پنجم، شماره 4.
- مهریزی‌ثانی، سمیه و پورمند، حسنعلی (1393) « تحلیل نشانه‌شناختی چهارگفتمان تبلیغاتی از دیدگاه همترازی »، فصلنامه پژوهش هنر، شماره هفتم، ص 101-111.
- میلنر، اندرو (1385) درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر، ترجمه جمال محمدی، تهران: نشر ققنوس.
- نجف‌زاده، مهدی و اطهری، سیدحسین (1391) « نشانه‌های پست‌مدرن در کارتون‌های تلویزیونی (تحلیل نشانه‌شناسی کارتون‌های آن‌شرلی، پسرکوهستان، کیم پاسبیل و بن تن) »، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال نوزدهم، شماره 4، ص 9-36.
- هال، استیوئرت (1391) معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی، ترجمه احمد گل محمدی، تهران: نشر نی.
-موحدمجد، مجید و دیگران (1394) « بازنمایی مراسم محرم در رسانه‌های غرب؛ تحلیل نشانه‌شناختی عکس‌های پایگاه عکاسی توتال کول پیکس با موضوع محرم و عاشورا »، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره هشتم، شماره 4، ص 31-59.
 
- Anderson, Cristopher Todd (2012) "Post-Apocalyptic Nostalgia: Wall-E, Garbage, and American Ambivalence Toward Manufactured Goods, LTI: Literature Interpretation Theory, 23:3, 267-282.
- beck, Bernard (2009) "Don’t Make Me Laugh: People are Funny in Wall-E and Tropic Thunder", Multicultural Perspectives, 11:2, 90-93.
- Mattie, Sean (2014) "Wall.E on the Problem of Technology", Perspectives on Political Science, 43:1, 12-20.
- Barthes, Roland (1972) Mythologies. Ed. and Trans. Annette Lavers, New York: Noonday Press.
- سایت ویکیپدیای فارسی:     fa.wikipedia.org