مطالعات فرهنگی و ارتباطات

آ

 • آگی مارچ‌ بازتولید گفتمان آمریکا در رمان ماجراهای آگی مارچ اثر سال بلو رویکرد ماتریالیسم فرهنگی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 276-295]

 • آموزش کودکان و نوجوانان تأملی بر پرسشگری سقراطی و تفکر نقادانه در بازی های دیجیتال2 [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 121-150]

 • آنومی در نسبت امر قدسی و اخلاق در جامعه پسا انقلابی: قدسی تقدس‌زدایی شده [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 82-108]

ا

 • ابهام روایی چندصدایی در متن و ایجاد گفتمان‌های جدید: بررسی رمان طبل حلبی اثر گونترگراس [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 297-310]

 • اُتانازی نشانه شناسی مرگ خودخواسته در سینمای ایران و جهان مطالعۀ تطبیقی فیلم های «اُتانازی»، «تو جک را نمی شناسی»، «خداحافظی طولانی» و «دریای درون» [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 297-330]

 • اخبارتلویزیونی ارتباطات غیرکلامی گوینده در خبر تلویزیونی؛ مطالعه گویندگان خبر "شبکه‌خبر" و "بی‌بی‌سی فارسی" [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 213-242]

 • اخبار جعلی عوامل مؤثر بر اعتبار منبع در کانال‏های خبری تلگرام از دیدگاه تولیدکنندگان محتوا و متخصصان علوم ارتباطات [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 281-317]

 • اخلاق در نسبت امر قدسی و اخلاق در جامعه پسا انقلابی: قدسی تقدس‌زدایی شده [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 82-108]

 • اداره انطباعات" دارالترجمه همایونی نخستین اقدام وزارت انطباعات در باب ترجمه [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 57-80]

 • ارتباطات غیرکلامی ارتباطات غیرکلامی گوینده در خبر تلویزیونی؛ مطالعه گویندگان خبر "شبکه‌خبر" و "بی‌بی‌سی فارسی" [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 213-242]

 • ارتباطات مجازی بررسی هوش‌ ‌اجتماعی در نوع ارتباطات مجازی و ارائه مدل ارتباطی کاربران شبکه های اجتماعی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 192-219]

 • استادیوم استراتژی زنان برای تماشای فوتبال در استادیوم [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 107-131]

 • استبداد شرقی تناقض‌های «استبداد شرقی» در ایران دوره قاجار ساخت اجتماعی «کاریز» و «بنه [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 203-226]

 • استوارت هال مطالعه‌ تاریخ‌مند و دیالکتیکی سیر پیدایش مطالعات فرهنگی بیرمنگامی: مطالعات فرهنگی‌ به‌مثابه سنتزی نوین [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 11-33]

 • اعتماد اجتماعی در نسبت امر قدسی و اخلاق در جامعه پسا انقلابی: قدسی تقدس‌زدایی شده [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 82-108]

 • اعتمادالسلطنه" دارالترجمه همایونی نخستین اقدام وزارت انطباعات در باب ترجمه [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 57-80]

 • اقتصاد فرهنگ نقش نهاد مالی تخصصی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش فرهنگ: مطالعه موردی سینمایِ فرانسه [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 319-342]

 • الگوهای روابط عمومی جیمز گرونیگ و الگوهای حاکم بر روابط عمومی: مطالعه موردی دو شرکت مخابراتی در سوریه [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 133-135]

 • الگوی نهایی طراحی و ارائه الگوی رسانه ای حقوق شهروندی ایرانیان [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 275-309]

 • امر قدسی در نسبت امر قدسی و اخلاق در جامعه پسا انقلابی: قدسی تقدس‌زدایی شده [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 82-108]

 • امواج سیاسی بررسی امواج سیاسی برآمده از مناظره های انتخابات سال 1388 [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 109-139]

 • انتخابات بررسی امواج سیاسی برآمده از مناظره های انتخابات سال 1388 [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 109-139]

 • انتخابات 1388 بررسی امواج سیاسی برآمده از مناظره های انتخابات سال 1388 [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 109-139]

 • ایران سلبریتی‌های مجازی؛ غریبه‌های آشنا در عصر رسانه‌های اجتماعی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 45-74]

 • اینستاگرام نشانه‌شناسی سبک‌زندگی تجمل‌گرایانه در صفحات اینستاگرامی اینفلوئنسرهای ایرانی [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 273-296]

 • اینفلوئنسر نشانه‌شناسی سبک‌زندگی تجمل‌گرایانه در صفحات اینستاگرامی اینفلوئنسرهای ایرانی [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 273-296]

ب

 • بازنمایی بازنمایی تیپ‌های هویتی در پروفایل‌های تلگرامی، مبتنی بر رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی تصویر [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 165-192]

 • بازنمایی نقش بازی‌های رایانه‌ای در بازنمایی تروریسم به مثابه دیگری جدید غرب [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 245-272]

 • بازنمایی بازنمایی برند ملی ایران در عکس‌های خبرگزاری آسوشیتدپرس [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 311-351]

 • بازنمایی نشانه شناسی مرگ خودخواسته در سینمای ایران و جهان مطالعۀ تطبیقی فیلم های «اُتانازی»، «تو جک را نمی شناسی»، «خداحافظی طولانی» و «دریای درون» [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 297-330]

 • بازنمایی انگاره‌های بازنمایی‌شده از کشور چین: کاریکاتورهای حوزه گفتمانی غرب پس از شیوع کرونا [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 227-259]

 • بازی رایانه‌ای نقش بازی‌های رایانه‌ای در بازنمایی تروریسم به مثابه دیگری جدید غرب [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 245-272]

 • بازی های دیجیتال تأملی بر پرسشگری سقراطی و تفکر نقادانه در بازی های دیجیتال2 [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 121-150]

 • بازی‌های رایانه‌ای نقش خرده‎فرهنگ بازی‌های رایانه‌ای بر رفتارهای جامعه‌پسند نوجوانان دبیرستانی اصفهانی درسال95 [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 209-244]

 • بحران هویتی برساخت اجتماعی و تجربه شخصی شهروندان سنندجی از بحران هویتی و قومیتی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 221-249]

 • برساخت برساخت هویت زنانه در متون روشنفکری ایران (عصر مشروطه تا پایان پهلوی اول) [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 151-176]

 • برف روی کاج ها عاملیتِ زن در سینمای اجتماعی ایران (مطالعه موردی دو فیلم برف روی کاج ها و پریدن از ارتفاع کم) [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 251-273]

 • برند ملی ایران بازنمایی برند ملی ایران در عکس‌های خبرگزاری آسوشیتدپرس [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 311-351]

 • بنه تناقض‌های «استبداد شرقی» در ایران دوره قاجار ساخت اجتماعی «کاریز» و «بنه [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 203-226]

 • بی‌بی‌سی فارسی ارتباطات غیرکلامی گوینده در خبر تلویزیونی؛ مطالعه گویندگان خبر "شبکه‌خبر" و "بی‌بی‌سی فارسی" [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 213-242]

 • بی تفاوتی اجتماعی بررسی جامعه شناسی بی تفاوتی اجتماعی در شهر تهران [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 111-130]

پ

 • پرسشگری سقراطی تأملی بر پرسشگری سقراطی و تفکر نقادانه در بازی های دیجیتال2 [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 121-150]

 • پریدن از ارتفاع کم عاملیتِ زن در سینمای اجتماعی ایران (مطالعه موردی دو فیلم برف روی کاج ها و پریدن از ارتفاع کم) [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 251-273]

 • پژوهش کیفی سالمندان و ناامنی تعاملات بین‌نسلی در خانواده‌های امروزی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 11-44]

 • پسااثبات‌گرایی نقدی پسااثبات‌گرا به نظریات توسعه‌ی سیاسی و کاربرد آن در مورد ایران: اتخاذ یک رویکرد پیکربندی‌شده‌ [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 11-50]

 • پوشش اسلامی تحولات زیباشناختی پوشش و پوشاک زنان ایران در گفتمان ارزش‌گرایی [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 177-201]

ت

 • تأثیرات فرهنگی جهانی‌سازی زندگی شهری، ضبط‌ِصوت و مرگ لالایی: مطالعۀ موردی لالایی‌خوانی در الموت قزوین [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 133-154]

 • تجمل‌گرایی نشانه‌شناسی سبک‌زندگی تجمل‌گرایانه در صفحات اینستاگرامی اینفلوئنسرهای ایرانی [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 273-296]

 • تحلیل تماتیک عوامل مؤثر بر اعتبار منبع در کانال‏های خبری تلگرام از دیدگاه تولیدکنندگان محتوا و متخصصان علوم ارتباطات [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 281-317]

 • تحلیل توزیع سیاست شادی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب: تحلیل کمّی برنامه‌های اعیاد ملی و مذهبی 1396-1395 [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 35-64]

 • تحلیل محتوای عمقی بازنمایی برند ملی ایران در عکس‌های خبرگزاری آسوشیتدپرس [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 311-351]

 • تحلیل مضمون کرونا و ایران: تحلیل مضمون جوک های کرونایی در ایران [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 261-280]

 • تحولات خانواده عاملیتِ زن در سینمای اجتماعی ایران (مطالعه موردی دو فیلم برف روی کاج ها و پریدن از ارتفاع کم) [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 251-273]

 • ترتیبات زندگی شکل‌گیری خانوار و ترتیبات زندگی جوانان در ایران: شواهدی از تأخیر در گذار به زندگی مستقل [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 243-274]

 • تروریسم نقش بازی‌های رایانه‌ای در بازنمایی تروریسم به مثابه دیگری جدید غرب [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 245-272]

 • ترومای فرهنگی سیاست حافظه ، حافظه فرهنگی و ترومای فرهنگی در تاریخ معاصرایران [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 11-33]

 • تسهیم دانش تسهیم دانش در شبکه‌های اجتماعی ارائه مدل پارادایمی بر اساس نظریه گراندد تئوری (Grounded Theory) [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 155-185]

 • تعارض بازتولید گفتمان آمریکا در رمان ماجراهای آگی مارچ اثر سال بلو رویکرد ماتریالیسم فرهنگی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 276-295]

 • تعاملات خانوادگی سالمندان و ناامنی تعاملات بین‌نسلی در خانواده‌های امروزی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 11-44]

 • تعهد اجتماعی بررسی جامعه شناسی بی تفاوتی اجتماعی در شهر تهران [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 111-130]

 • تفکر نقادانه تأملی بر پرسشگری سقراطی و تفکر نقادانه در بازی های دیجیتال2 [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 121-150]

 • تلگرام بازنمایی تیپ‌های هویتی در پروفایل‌های تلگرامی، مبتنی بر رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی تصویر [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 165-192]

 • تلویزیون سیاست شادی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب: تحلیل کمّی برنامه‌های اعیاد ملی و مذهبی 1396-1395 [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 35-64]

 • تماشای فوتبال استراتژی زنان برای تماشای فوتبال در استادیوم [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 107-131]

 • توانمندسازی زنان نقش شبکه های اجتماعی در توانمندی زنان از منظر صاحبنظران حوزه زنان، جنسیت و ارتباطات [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 141-164]

 • توسعه راهبردی تدوین الگوی توسعه راهبردی مدیریت منابع انسانی در سازمان صدا وسیما: یک مطالعه آمیخته [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 187-212]

 • توسعه مالی نقش نهاد مالی تخصصی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش فرهنگ: مطالعه موردی سینمایِ فرانسه [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 319-342]

 • توسعه‌ی سیاسی نقدی پسااثبات‌گرا به نظریات توسعه‌ی سیاسی و کاربرد آن در مورد ایران: اتخاذ یک رویکرد پیکربندی‌شده‌ [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 11-50]

 • تولید موسیقی مقوله های فرهنگی تولید موسیقی ملی ایران [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 155-178]

ج

 • جامعه‌شناسی تطبیقی‌ـ‌تاریخی نقدی پسااثبات‌گرا به نظریات توسعه‌ی سیاسی و کاربرد آن در مورد ایران: اتخاذ یک رویکرد پیکربندی‌شده‌ [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 11-50]

 • جهت‌گیری‌های سیاسی تبیین جامعه‌شناختی مصرف شوخ‌طبعی سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 179-208]

 • جوابگویی روایی چندصدایی در متن و ایجاد گفتمان‌های جدید: بررسی رمان طبل حلبی اثر گونترگراس [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 297-310]

 • جوانان شکل‌گیری خانوار و ترتیبات زندگی جوانان در ایران: شواهدی از تأخیر در گذار به زندگی مستقل [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 243-274]

 • جوک های کرونایی کرونا و ایران: تحلیل مضمون جوک های کرونایی در ایران [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 261-280]

 • جیمز گرونیگ جیمز گرونیگ و الگوهای حاکم بر روابط عمومی: مطالعه موردی دو شرکت مخابراتی در سوریه [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 133-135]

چ

 • چندصدایی چندصدایی در متن و ایجاد گفتمان‌های جدید: بررسی رمان طبل حلبی اثر گونترگراس [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 297-310]

 • چین انگاره‌های بازنمایی‌شده از کشور چین: کاریکاتورهای حوزه گفتمانی غرب پس از شیوع کرونا [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 227-259]

ح

 • حافظه فرهنگی سیاست حافظه ، حافظه فرهنگی و ترومای فرهنگی در تاریخ معاصرایران [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 11-33]

 • حقوق شهروندی طراحی و ارائه الگوی رسانه ای حقوق شهروندی ایرانیان [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 275-309]

خ

 • خبرگزاری آسوشیتدپرس بازنمایی برند ملی ایران در عکس‌های خبرگزاری آسوشیتدپرس [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 311-351]

 • خرده‌سلبریتی سلبریتی‌های مجازی؛ غریبه‌های آشنا در عصر رسانه‌های اجتماعی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 45-74]

 • خرده‏فرهنگ نقش خرده‎فرهنگ بازی‌های رایانه‌ای بر رفتارهای جامعه‌پسند نوجوانان دبیرستانی اصفهانی درسال95 [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 209-244]

 • خطِ خطا بازتولید گفتمان آمریکا در رمان ماجراهای آگی مارچ اثر سال بلو رویکرد ماتریالیسم فرهنگی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 276-295]

 • خلقیات راهبردهای انتساب دورویی به ایرانیان (بررسی متون شامل خلقیات ایرانیان، از صفویه تا پهلوی) [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 81-110]

د

 • دارالترجمه همایونی دارالترجمه همایونی نخستین اقدام وزارت انطباعات در باب ترجمه [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 57-80]

 • دانش تسهیم دانش در شبکه‌های اجتماعی ارائه مدل پارادایمی بر اساس نظریه گراندد تئوری (Grounded Theory) [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 155-185]

 • دانشجویان بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و میزان مسئولیت پذیری اجتماعی میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 353-381]

 • دانشگاه بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و میزان مسئولیت پذیری اجتماعی میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 353-381]

 • دختران دانشجو استراتژی زنان برای تماشای فوتبال در استادیوم [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 107-131]

 • درماندگی و باورهای فرامادی زمینه ها و پی آمدهای بهره گیری از دعانویسی و فالگیری مطالعه نمونه ای از زنان تحصیل کرده شهر رشت [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 97-120]

 • دعانویسی زمینه ها و پی آمدهای بهره گیری از دعانویسی و فالگیری مطالعه نمونه ای از زنان تحصیل کرده شهر رشت [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 97-120]

 • دموکراتیزاسیون نقدی پسااثبات‌گرا به نظریات توسعه‌ی سیاسی و کاربرد آن در مورد ایران: اتخاذ یک رویکرد پیکربندی‌شده‌ [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 11-50]

 • دورویی راهبردهای انتساب دورویی به ایرانیان (بررسی متون شامل خلقیات ایرانیان، از صفویه تا پهلوی) [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 81-110]

 • دیالکتیک مطالعه‌ تاریخ‌مند و دیالکتیکی سیر پیدایش مطالعات فرهنگی بیرمنگامی: مطالعات فرهنگی‌ به‌مثابه سنتزی نوین [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 11-33]

 • دیگری‌سازی انگاره‌های بازنمایی‌شده از کشور چین: کاریکاتورهای حوزه گفتمانی غرب پس از شیوع کرونا [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 227-259]

ر

 • رسانه عاملیتِ زن در سینمای اجتماعی ایران (مطالعه موردی دو فیلم برف روی کاج ها و پریدن از ارتفاع کم) [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 251-273]

 • رسانه طراحی و ارائه الگوی رسانه ای حقوق شهروندی ایرانیان [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 275-309]

 • رسانه‌های اجتماعی سلبریتی‌های مجازی؛ غریبه‌های آشنا در عصر رسانه‌های اجتماعی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 45-74]

 • رسانه‌های جمعی رسانه و سوادزیست‌محیطی بر اساس نمونه‌ای منتخب از ساکنان شهر تهران [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 34-55]

 • رفتار اجتماعی نقش خرده‎فرهنگ بازی‌های رایانه‌ای بر رفتارهای جامعه‌پسند نوجوانان دبیرستانی اصفهانی درسال95 [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 209-244]

 • رفتارجامعه‌پسند نقش خرده‎فرهنگ بازی‌های رایانه‌ای بر رفتارهای جامعه‌پسند نوجوانان دبیرستانی اصفهانی درسال95 [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 209-244]

 • روابط عمومی جیمز گرونیگ و الگوهای حاکم بر روابط عمومی: مطالعه موردی دو شرکت مخابراتی در سوریه [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 133-135]

 • روایت راهبردی نقش بازی‌های رایانه‌ای در بازنمایی تروریسم به مثابه دیگری جدید غرب [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 245-272]

 • روشنفکری ایران برساخت هویت زنانه در متون روشنفکری ایران (عصر مشروطه تا پایان پهلوی اول) [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 151-176]

 • رویکرد پیکربندی‌شده نقدی پسااثبات‌گرا به نظریات توسعه‌ی سیاسی و کاربرد آن در مورد ایران: اتخاذ یک رویکرد پیکربندی‌شده‌ [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 11-50]

ز

 • زنان تحولات زیباشناختی پوشش و پوشاک زنان ایران در گفتمان ارزش‌گرایی [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 177-201]

 • زنان هواداری و جنسیت؛ تحلیل گفتمان هواداری زنان از فوتبال در ایران [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 75-105]

 • زنان هنرمند تأثیر فعالیت های هنری بر کیفیت زندگی زنان هنرمند (مورد مطالعه: زنان بالای 18 سال مشغول انجام فعالیت های هنری شهر تهران) [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 65-95]

 • زن سنتی برساخت هویت زنانه در متون روشنفکری ایران (عصر مشروطه تا پایان پهلوی اول) [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 151-176]

 • زن مدرن برساخت هویت زنانه در متون روشنفکری ایران (عصر مشروطه تا پایان پهلوی اول) [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 151-176]

 • زیبایی‌شناسی پوشاک تحولات زیباشناختی پوشش و پوشاک زنان ایران در گفتمان ارزش‌گرایی [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 177-201]

س

 • ساختار و بُعد خانوار شکل‌گیری خانوار و ترتیبات زندگی جوانان در ایران: شواهدی از تأخیر در گذار به زندگی مستقل [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 243-274]

 • سازمان صدا و سیما تدوین الگوی توسعه راهبردی مدیریت منابع انسانی در سازمان صدا وسیما: یک مطالعه آمیخته [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 187-212]

 • سالمندی سالمندان و ناامنی تعاملات بین‌نسلی در خانواده‌های امروزی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 11-44]

 • سبک‌زندگی نشانه‌شناسی سبک‌زندگی تجمل‌گرایانه در صفحات اینستاگرامی اینفلوئنسرهای ایرانی [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 273-296]

 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نقش نهاد مالی تخصصی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش فرهنگ: مطالعه موردی سینمایِ فرانسه [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 319-342]

 • سلبریتی سلبریتی‌های مجازی؛ غریبه‌های آشنا در عصر رسانه‌های اجتماعی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 45-74]

 • سنندج برساخت اجتماعی و تجربه شخصی شهروندان سنندجی از بحران هویتی و قومیتی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 221-249]

 • سواد زیست‌محیطی رسانه و سوادزیست‌محیطی بر اساس نمونه‌ای منتخب از ساکنان شهر تهران [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 34-55]

 • سیاست حافظه سیاست حافظه ، حافظه فرهنگی و ترومای فرهنگی در تاریخ معاصرایران [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 11-33]

 • سیاست رسانه‌ای‌شده بررسی امواج سیاسی برآمده از مناظره های انتخابات سال 1388 [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 109-139]

 • سیاست شادی سیاست شادی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب: تحلیل کمّی برنامه‌های اعیاد ملی و مذهبی 1396-1395 [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 35-64]

 • سینما نشانه شناسی مرگ خودخواسته در سینمای ایران و جهان مطالعۀ تطبیقی فیلم های «اُتانازی»، «تو جک را نمی شناسی»، «خداحافظی طولانی» و «دریای درون» [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 297-330]

ش

 • شبکه‌خبر ارتباطات غیرکلامی گوینده در خبر تلویزیونی؛ مطالعه گویندگان خبر "شبکه‌خبر" و "بی‌بی‌سی فارسی" [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 213-242]

 • شبکه‌های‌اجتماعی نشانه‌شناسی سبک‌زندگی تجمل‌گرایانه در صفحات اینستاگرامی اینفلوئنسرهای ایرانی [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 273-296]

 • شبکه‌های اجتماعی رسانه و سوادزیست‌محیطی بر اساس نمونه‌ای منتخب از ساکنان شهر تهران [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 34-55]

 • شبکه های اجتماعی تسهیم دانش در شبکه‌های اجتماعی ارائه مدل پارادایمی بر اساس نظریه گراندد تئوری (Grounded Theory) [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 155-185]

 • شبکه های اجتماعی نقش شبکه های اجتماعی در توانمندی زنان از منظر صاحبنظران حوزه زنان، جنسیت و ارتباطات [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 141-164]

 • شبکه های اجتماعی بررسی هوش‌ ‌اجتماعی در نوع ارتباطات مجازی و ارائه مدل ارتباطی کاربران شبکه های اجتماعی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 192-219]

 • شرق شناسی راهبردهای انتساب دورویی به ایرانیان (بررسی متون شامل خلقیات ایرانیان، از صفویه تا پهلوی) [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 81-110]

 • شرکت‌های مخابراتی سوریه جیمز گرونیگ و الگوهای حاکم بر روابط عمومی: مطالعه موردی دو شرکت مخابراتی در سوریه [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 133-135]

 • شکل‎گیری خانوار شکل‌گیری خانوار و ترتیبات زندگی جوانان در ایران: شواهدی از تأخیر در گذار به زندگی مستقل [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 243-274]

 • شوخ‌طبعی سیاسی تبیین جامعه‌شناختی مصرف شوخ‌طبعی سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 179-208]

ص

 • صاحبنظران نقش شبکه های اجتماعی در توانمندی زنان از منظر صاحبنظران حوزه زنان، جنسیت و ارتباطات [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 141-164]

 • صنایع خلاق نقش نهاد مالی تخصصی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش فرهنگ: مطالعه موردی سینمایِ فرانسه [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 319-342]

ط

 • طغیان زن علیه ابژه گی عاملیتِ زن در سینمای اجتماعی ایران (مطالعه موردی دو فیلم برف روی کاج ها و پریدن از ارتفاع کم) [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 251-273]

ع

 • عکاسی خبری بازنمایی برند ملی ایران در عکس‌های خبرگزاری آسوشیتدپرس [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 311-351]

ف

 • فالگیری زمینه ها و پی آمدهای بهره گیری از دعانویسی و فالگیری مطالعه نمونه ای از زنان تحصیل کرده شهر رشت [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 97-120]

 • فراموشی سیاست حافظه ، حافظه فرهنگی و ترومای فرهنگی در تاریخ معاصرایران [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 11-33]

 • فرهنگ سازمانی بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و گرایش به تغییر کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس الگوی هافستد. [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 331-350]

 • فرهنگ‌گرایی مطالعه‌ تاریخ‌مند و دیالکتیکی سیر پیدایش مطالعات فرهنگی بیرمنگامی: مطالعات فرهنگی‌ به‌مثابه سنتزی نوین [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 11-33]

 • فضای مجازی بازنمایی تیپ‌های هویتی در پروفایل‌های تلگرامی، مبتنی بر رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی تصویر [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 165-192]

 • فعالیت هنری تأثیر فعالیت های هنری بر کیفیت زندگی زنان هنرمند (مورد مطالعه: زنان بالای 18 سال مشغول انجام فعالیت های هنری شهر تهران) [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 65-95]

 • فمینیسم نقش شبکه های اجتماعی در توانمندی زنان از منظر صاحبنظران حوزه زنان، جنسیت و ارتباطات [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 141-164]

 • فوتبال هواداری و جنسیت؛ تحلیل گفتمان هواداری زنان از فوتبال در ایران [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 75-105]

 • فوتبالی شدن زنان استراتژی زنان برای تماشای فوتبال در استادیوم [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 107-131]

ق

 • قاجار تناقض‌های «استبداد شرقی» در ایران دوره قاجار ساخت اجتماعی «کاریز» و «بنه [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 203-226]

 • قدسی تقدس‌زدایی شده در نسبت امر قدسی و اخلاق در جامعه پسا انقلابی: قدسی تقدس‌زدایی شده [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 82-108]

 • قومیت برساخت اجتماعی و تجربه شخصی شهروندان سنندجی از بحران هویتی و قومیتی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 221-249]

ک

 • کاربران شبکه های اجتماعی بررسی هوش‌ ‌اجتماعی در نوع ارتباطات مجازی و ارائه مدل ارتباطی کاربران شبکه های اجتماعی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 192-219]

 • کارکنان دانشگاه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و گرایش به تغییر کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس الگوی هافستد. [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 331-350]

 • کارنواله چندصدایی در متن و ایجاد گفتمان‌های جدید: بررسی رمان طبل حلبی اثر گونترگراس [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 297-310]

 • کاریز تناقض‌های «استبداد شرقی» در ایران دوره قاجار ساخت اجتماعی «کاریز» و «بنه [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 203-226]

 • کاریکاتور انگاره‌های بازنمایی‌شده از کشور چین: کاریکاتورهای حوزه گفتمانی غرب پس از شیوع کرونا [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 227-259]

 • کانال‏های خبری تلگرام عوامل مؤثر بر اعتبار منبع در کانال‏های خبری تلگرام از دیدگاه تولیدکنندگان محتوا و متخصصان علوم ارتباطات [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 281-317]

 • کرونا انگاره‌های بازنمایی‌شده از کشور چین: کاریکاتورهای حوزه گفتمانی غرب پس از شیوع کرونا [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 227-259]

 • کلیدواژه‏ها: اعتبار منبع عوامل مؤثر بر اعتبار منبع در کانال‏های خبری تلگرام از دیدگاه تولیدکنندگان محتوا و متخصصان علوم ارتباطات [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 281-317]

 • کیفیت زندگی تأثیر فعالیت های هنری بر کیفیت زندگی زنان هنرمند (مورد مطالعه: زنان بالای 18 سال مشغول انجام فعالیت های هنری شهر تهران) [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 65-95]

گ

 • گراندد تئوری تسهیم دانش در شبکه‌های اجتماعی ارائه مدل پارادایمی بر اساس نظریه گراندد تئوری (Grounded Theory) [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 155-185]

 • گرایش به تغییر بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و گرایش به تغییر کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس الگوی هافستد. [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 331-350]

 • گفتمان چندصدایی در متن و ایجاد گفتمان‌های جدید: بررسی رمان طبل حلبی اثر گونترگراس [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 297-310]

 • گفتمان هواداری و جنسیت؛ تحلیل گفتمان هواداری زنان از فوتبال در ایران [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 75-105]

 • گفتمان آمریکا‌ بازتولید گفتمان آمریکا در رمان ماجراهای آگی مارچ اثر سال بلو رویکرد ماتریالیسم فرهنگی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 276-295]

 • گفتمان ارزش‌گرایی تحولات زیباشناختی پوشش و پوشاک زنان ایران در گفتمان ارزش‌گرایی [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 177-201]

 • گفتمان شرق‌شناسی نقش بازی‌های رایانه‌ای در بازنمایی تروریسم به مثابه دیگری جدید غرب [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 245-272]

 • گوینده خبر ارتباطات غیرکلامی گوینده در خبر تلویزیونی؛ مطالعه گویندگان خبر "شبکه‌خبر" و "بی‌بی‌سی فارسی" [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 213-242]

ل

 • لالاییخوانی زندگی شهری، ضبط‌ِصوت و مرگ لالایی: مطالعۀ موردی لالایی‌خوانی در الموت قزوین [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 133-154]

م

 • ماتریالیسم فرهنگی بازتولید گفتمان آمریکا در رمان ماجراهای آگی مارچ اثر سال بلو رویکرد ماتریالیسم فرهنگی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 276-295]

 • متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی تسهیم دانش در شبکه‌های اجتماعی ارائه مدل پارادایمی بر اساس نظریه گراندد تئوری (Grounded Theory) [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 155-185]

 • مخاطره رسانه و سوادزیست‌محیطی بر اساس نمونه‌ای منتخب از ساکنان شهر تهران [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 34-55]

 • مدل آلن مریام زندگی شهری، ضبط‌ِصوت و مرگ لالایی: مطالعۀ موردی لالایی‌خوانی در الموت قزوین [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 133-154]

 • مدل‌سازی معادلات ساختاری تبیین جامعه‌شناختی مصرف شوخ‌طبعی سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 179-208]

 • مدیریت منابع انسانی تدوین الگوی توسعه راهبردی مدیریت منابع انسانی در سازمان صدا وسیما: یک مطالعه آمیخته [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 187-212]

 • مرگ خودخواسته نشانه شناسی مرگ خودخواسته در سینمای ایران و جهان مطالعۀ تطبیقی فیلم های «اُتانازی»، «تو جک را نمی شناسی»، «خداحافظی طولانی» و «دریای درون» [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 297-330]

 • مسئولیت‌پذیری اجتماعی بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و میزان مسئولیت پذیری اجتماعی میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 353-381]

 • مسایل قومی برساخت اجتماعی و تجربه شخصی شهروندان سنندجی از بحران هویتی و قومیتی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 221-249]

 • مصاحبه عمیق نقش شبکه های اجتماعی در توانمندی زنان از منظر صاحبنظران حوزه زنان، جنسیت و ارتباطات [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 141-164]

 • مصرف رسانه‌ها تبیین جامعه‌شناختی مصرف شوخ‌طبعی سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 179-208]

 • مطالعات طنز کرونا و ایران: تحلیل مضمون جوک های کرونایی در ایران [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 261-280]

 • مطالعات‌فرهنگی مطالعه‌ تاریخ‌مند و دیالکتیکی سیر پیدایش مطالعات فرهنگی بیرمنگامی: مطالعات فرهنگی‌ به‌مثابه سنتزی نوین [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 11-33]

 • مقوله فرهنگی مقوله های فرهنگی تولید موسیقی ملی ایران [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 155-178]

 • مناظره بررسی امواج سیاسی برآمده از مناظره های انتخابات سال 1388 [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 109-139]

 • منش ملی راهبردهای انتساب دورویی به ایرانیان (بررسی متون شامل خلقیات ایرانیان، از صفویه تا پهلوی) [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 81-110]

 • موسیقی ملی ایران مقوله های فرهنگی تولید موسیقی ملی ایران [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 155-178]

 • میزان سرپرستی شکل‌گیری خانوار و ترتیبات زندگی جوانان در ایران: شواهدی از تأخیر در گذار به زندگی مستقل [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 243-274]

ن

 • ناامنی تعاملات بین‌نسلی سالمندان و ناامنی تعاملات بین‌نسلی در خانواده‌های امروزی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 11-44]

 • ناصرالدین شاه" دارالترجمه همایونی نخستین اقدام وزارت انطباعات در باب ترجمه [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 57-80]

 • نخبه‌گرایی‌فرهنگی مطالعه‌ تاریخ‌مند و دیالکتیکی سیر پیدایش مطالعات فرهنگی بیرمنگامی: مطالعات فرهنگی‌ به‌مثابه سنتزی نوین [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 11-33]

 • نشانه شناسی نشانه شناسی مرگ خودخواسته در سینمای ایران و جهان مطالعۀ تطبیقی فیلم های «اُتانازی»، «تو جک را نمی شناسی»، «خداحافظی طولانی» و «دریای درون» [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 297-330]

 • نشانه شناسی اجتماعی تصویر بازنمایی تیپ‌های هویتی در پروفایل‌های تلگرامی، مبتنی بر رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی تصویر [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 165-192]

 • نظریه آپادورای زندگی شهری، ضبط‌ِصوت و مرگ لالایی: مطالعۀ موردی لالایی‌خوانی در الموت قزوین [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 133-154]

 • نظریه داده بنیاد مقوله های فرهنگی تولید موسیقی ملی ایران [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 155-178]

 • نظریه زمینه‌ای زمینه ها و پی آمدهای بهره گیری از دعانویسی و فالگیری مطالعه نمونه ای از زنان تحصیل کرده شهر رشت [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 97-120]

 • نظریه مبنایی بررسی جامعه شناسی بی تفاوتی اجتماعی در شهر تهران [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 111-130]

 • نهاد مالی تخصصی نقش نهاد مالی تخصصی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش فرهنگ: مطالعه موردی سینمایِ فرانسه [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 319-342]

 • نوع ارتباطات مجازی بررسی هوش‌ ‌اجتماعی در نوع ارتباطات مجازی و ارائه مدل ارتباطی کاربران شبکه های اجتماعی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 192-219]

و

 • واژه های کلیدی:نوجوان نقش خرده‎فرهنگ بازی‌های رایانه‌ای بر رفتارهای جامعه‌پسند نوجوانان دبیرستانی اصفهانی درسال95 [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 209-244]

 • ویتفوگل تناقض‌های «استبداد شرقی» در ایران دوره قاجار ساخت اجتماعی «کاریز» و «بنه [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 203-226]

ه

 • هواداری هواداری و جنسیت؛ تحلیل گفتمان هواداری زنان از فوتبال در ایران [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 75-105]

 • هوش اجتماعی بررسی هوش‌ ‌اجتماعی در نوع ارتباطات مجازی و ارائه مدل ارتباطی کاربران شبکه های اجتماعی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 192-219]

 • هوش فرهنگی بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و میزان مسئولیت پذیری اجتماعی میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 353-381]

 • هویت برساخت هویت زنانه در متون روشنفکری ایران (عصر مشروطه تا پایان پهلوی اول) [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 151-176]

 • هویت برساخت اجتماعی و تجربه شخصی شهروندان سنندجی از بحران هویتی و قومیتی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 221-249]

 • هویت بازنمایی تیپ‌های هویتی در پروفایل‌های تلگرامی، مبتنی بر رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی تصویر [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 165-192]

 • هویت جنسیتی استراتژی زنان برای تماشای فوتبال در استادیوم [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 107-131]

ی

 • یادآوردن سیاست حافظه ، حافظه فرهنگی و ترومای فرهنگی در تاریخ معاصرایران [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 11-33]

 • یادگیری فلسفی تأملی بر پرسشگری سقراطی و تفکر نقادانه در بازی های دیجیتال2 [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 121-150]