مطالعات فرهنگی و ارتباطات

آ

 • آزادی بیان مطالعه تطبیقی آزادی بیان براساس کاریکاتورهای هفته نامه توفیق در دو دوره تمرکز و تکثر قدرت [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 125-151]

 • آسوشیتدپرس آسیب‌شناسی ساختار مالکیت و نحوه اداره ایرنا در پرتو مطالعه تطبیقی با خبرگزاری‌های آسوشیتدپرس، فرانس پرس، رویترز و پی.تی.آی [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 183-241]

 • آغلار گؤل تحلیل رتوریکی فیلم مستند زیست‌محیطی [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 59-94]

ا

 • احساس تنهایی رسانه‌های اجتماعی و روابط اجتماعی: مطالعه رابطه استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی با انزوای اجتماعی [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 43-66]

 • احساس گناه درباره اخراجیها [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 11-33]

 • اختلال رابطه‌ای اسکناس‌نویسی: بازسازی معنایی تجربه‌ی کنشگران [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 179-205]

 • اخلاق آگهی با ماسک گزارش: ریرتاژ - آگهی در ایران [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 143-160]

 • ادبیات ترکی قرائت رمان قاراچوخا و اجتماعات تفسیری ترک آذربایجان [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 67-94]

 • ادبیات داستانی سیاسی تحلیل گفتمان سیاسی رمان «تنگسیر» صادق چوبک [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 95-131]

 • ارزش زیست‌محیطی تحلیل رابطه بین ارزش های زیست محیطی و نگرش نوین زیست محیطی (مطالعه موردی: ارومیه) [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 153-170]

 • ارزش فرامادی تحلیل رابطه بین ارزش های زیست محیطی و نگرش نوین زیست محیطی (مطالعه موردی: ارومیه) [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 153-170]

 • ارومیه تحلیل رابطه بین ارزش های زیست محیطی و نگرش نوین زیست محیطی (مطالعه موردی: ارومیه) [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 153-170]

 • اسطوره قرائت رمان قاراچوخا و اجتماعات تفسیری ترک آذربایجان [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 67-94]

 • اسطوره نشانه شناسی تبلیغات مجلات سبک زندگی؛ (مطالعه موردی مجلات زندگی ایده آل، زندگی آرمانی، زندگی ایرانی) [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 93-118]

 • اسکناس‌نویسی اسکناس‌نویسی: بازسازی معنایی تجربه‌ی کنشگران [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 179-205]

 • اقتصاد فرهنگ راهبردهای صنعت نشر در تهران از منظر مدیریت شهری: یک پژوهش نظریه‌ مبنایی [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 131-154]

 • انتخابات ریاست جمهوری1392 تحلیل نشانه - اسطوره شناختی عکس و سرخط روزنامه های ایران انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 67-93]

 • انحراف درباره اخراجیها [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 11-33]

 • انحطاط وارتان هوانسیان و تکوین میدان معماری ایران در نیمه‌ی نخست سده‌ی چهاردهم (گفتار در جامعه شناسی معماری ایران) [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 11-37]

 • انزوای اجتماعی رسانه‌های اجتماعی و روابط اجتماعی: مطالعه رابطه استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی با انزوای اجتماعی [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 43-66]

 • انواع خشونت فرهنگ و خشونت: تجربه زیسته زنان تهرانی [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 99-114]

 • ایدئولوژی قدرت ائدولوژی و زبان در رسانه نقش ائدیولوژی در فرایند برگردان متون خبری در مطبوعات ایران چگونه متنون خبری برگردان شده در مطبوعات ایران به ائدولوژی آغشته می شود [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 151-182]

 • ایران جایگاه غرب در سیاست هویتی نظام جمهوری اسلامی، تحلیل گفتمان انتقادی سریالهای کیف انگلیسی و مدار صفر درجه [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 11-42]

 • ایران تحلیل نشانه - اسطوره شناختی عکس و سرخط روزنامه های ایران انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 67-93]

 • ایران آگهی با ماسک گزارش: ریرتاژ - آگهی در ایران [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 143-160]

 • اینترنت رسانه‌های اجتماعی و روابط اجتماعی: مطالعه رابطه استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی با انزوای اجتماعی [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 43-66]

ب

 • باختین تحلیل گفتمان سیاسی رمان «تنگسیر» صادق چوبک [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 95-131]

 • بازنمایی جایگاه غرب در سیاست هویتی نظام جمهوری اسلامی، تحلیل گفتمان انتقادی سریالهای کیف انگلیسی و مدار صفر درجه [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 11-42]

 • بازنمایی تحلیل دریافت افراد دارای معلولیت از تصاویر بازنمایی شده از آنها در فیلم های سینمایی "با تاکید بر فیلم های میم مثل مادر، شهر زیبا و زمانی برای دوست داشتن" [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 43-66]

 • برنامه‌سازی مدیریت فر ایند برنامه سازی راد یویی در را د یوی جمهور ی اسلام ی ایران: مدلی برآمده از نظریه مبنایی [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 57-74]

پ

 • پایگاه اقتصادی اجتماعی نقش سبک زندگی، حیات رابطه ای و کنترل زندگی در رابطه بین موقعیت اجتماعی و رضایت از زندگی [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 33-56]

 • پژوهش کیفی آگهی با ماسک گزارش: ریرتاژ - آگهی در ایران [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 143-160]

 • پیمایش تحلیل رابطه بین ارزش های زیست محیطی و نگرش نوین زیست محیطی (مطالعه موردی: ارومیه) [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 153-170]

ت

 • تأثیر اینترنت تاثیر اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون (مطالعه موردی طلاب حوزه‌های علمیه قم) [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 11-43]

 • تئوری میدان وارتان هوانسیان و تکوین میدان معماری ایران در نیمه‌ی نخست سده‌ی چهاردهم (گفتار در جامعه شناسی معماری ایران) [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 11-37]

 • تبلیغات نشانه شناسی تبلیغات مجلات سبک زندگی؛ (مطالعه موردی مجلات زندگی ایده آل، زندگی آرمانی، زندگی ایرانی) [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 93-118]

 • تحقیق کیفی راهبردهای صنعت نشر در تهران از منظر مدیریت شهری: یک پژوهش نظریه‌ مبنایی [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 131-154]

 • تحلیل دریافت تحلیل دریافت افراد دارای معلولیت از تصاویر بازنمایی شده از آنها در فیلم های سینمایی "با تاکید بر فیلم های میم مثل مادر، شهر زیبا و زمانی برای دوست داشتن" [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 43-66]

 • تحلیل رتوریکی تحلیل رتوریکی فیلم مستند زیست‌محیطی [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 59-94]

 • تحلیل گفتمان تحلیل گفتمان سیاسی رمان «تنگسیر» صادق چوبک [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 95-131]

 • تحلیل گفتمان مطالعه تطبیقی آزادی بیان براساس کاریکاتورهای هفته نامه توفیق در دو دوره تمرکز و تکثر قدرت [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 125-151]

 • تحلیل گفتمان قدرت ائدولوژی و زبان در رسانه نقش ائدیولوژی در فرایند برگردان متون خبری در مطبوعات ایران چگونه متنون خبری برگردان شده در مطبوعات ایران به ائدولوژی آغشته می شود [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 151-182]

 • تحلیل محتوای کیفی جرم و جرم شناسی در سینمای ایران [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 115-142]

 • تحلیل نشانه- اسطوره‌شناختی تحلیل نشانه - اسطوره شناختی عکس و سرخط روزنامه های ایران انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 67-93]

 • ترجمه قدرت ائدولوژی و زبان در رسانه نقش ائدیولوژی در فرایند برگردان متون خبری در مطبوعات ایران چگونه متنون خبری برگردان شده در مطبوعات ایران به ائدولوژی آغشته می شود [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 151-182]

 • تکثر قدرت مطالعه تطبیقی آزادی بیان براساس کاریکاتورهای هفته نامه توفیق در دو دوره تمرکز و تکثر قدرت [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 125-151]

 • تلقی پاسخگویان از خشونت فرهنگ و خشونت: تجربه زیسته زنان تهرانی [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 99-114]

 • تلویزیون جایگاه غرب در سیاست هویتی نظام جمهوری اسلامی، تحلیل گفتمان انتقادی سریالهای کیف انگلیسی و مدار صفر درجه [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 11-42]

 • تمرکز قدرت مطالعه تطبیقی آزادی بیان براساس کاریکاتورهای هفته نامه توفیق در دو دوره تمرکز و تکثر قدرت [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 125-151]

 • تنگسیر تحلیل گفتمان سیاسی رمان «تنگسیر» صادق چوبک [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 95-131]

 • توسعه نقش ارتباطات در توسعه‌ی مالزی: پیشینه‌ی تاریخی، نظام حقوقی و چشم‌انداز آتی [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 172-195]

ج

 • جامعه‌شناسی معماری وارتان هوانسیان و تکوین میدان معماری ایران در نیمه‌ی نخست سده‌ی چهاردهم (گفتار در جامعه شناسی معماری ایران) [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 11-37]

 • جرم جرم و جرم شناسی در سینمای ایران [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 115-142]

 • جرم‌شناسی جرم و جرم شناسی در سینمای ایران [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 115-142]

 • جوهرزدایی درباره اخراجیها [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 11-33]

چ

 • چشم و هم چشمی بررسی مصرف تظاهری و عوامل موثر بر آن در شهر تهران [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 119-153]

 • چوبک تحلیل گفتمان سیاسی رمان «تنگسیر» صادق چوبک [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 95-131]

ح

 • حقیقت آگهی با ماسک گزارش: ریرتاژ - آگهی در ایران [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 143-160]

 • حیات رابطه‌ای نقش سبک زندگی، حیات رابطه ای و کنترل زندگی در رابطه بین موقعیت اجتماعی و رضایت از زندگی [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 33-56]

خ

 • خبر قدرت ائدولوژی و زبان در رسانه نقش ائدیولوژی در فرایند برگردان متون خبری در مطبوعات ایران چگونه متنون خبری برگردان شده در مطبوعات ایران به ائدولوژی آغشته می شود [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 151-182]

 • خبر آگهی با ماسک گزارش: ریرتاژ - آگهی در ایران [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 143-160]

 • خشونت فرهنگ و خشونت: تجربه زیسته زنان تهرانی [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 99-114]

د

 • دانشجویان بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و شادکامی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه یزد) [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 155-179]

 • دریافت قرائت رمان قاراچوخا و اجتماعات تفسیری ترک آذربایجان [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 67-94]

 • ده‌نمکی درباره اخراجیها [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 11-33]

ذ

 • ذائقه مصرف بررسی مصرف تظاهری و عوامل موثر بر آن در شهر تهران [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 119-153]

ر

 • رادیوی جمهوری اسلامی ایران مدیریت فر ایند برنامه سازی راد یویی در را د یوی جمهور ی اسلام ی ایران: مدلی برآمده از نظریه مبنایی [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 57-74]

 • رپرتاژ آگهی آگهی با ماسک گزارش: ریرتاژ - آگهی در ایران [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 143-160]

 • رتوریک فیلم مستند تحلیل رتوریکی فیلم مستند زیست‌محیطی [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 59-94]

 • رسانه قدرت ائدولوژی و زبان در رسانه نقش ائدیولوژی در فرایند برگردان متون خبری در مطبوعات ایران چگونه متنون خبری برگردان شده در مطبوعات ایران به ائدولوژی آغشته می شود [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 151-182]

 • رسانه‌شدگی پول اسکناس‌نویسی: بازسازی معنایی تجربه‌ی کنشگران [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 179-205]

 • رسانه‌ها آگهی با ماسک گزارش: ریرتاژ - آگهی در ایران [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 143-160]

 • رضایت از زندگی نقش سبک زندگی، حیات رابطه ای و کنترل زندگی در رابطه بین موقعیت اجتماعی و رضایت از زندگی [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 33-56]

 • روابط اجتماعی رسانه‌های اجتماعی و روابط اجتماعی: مطالعه رابطه استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی با انزوای اجتماعی [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 43-66]

 • روحانیون تاثیر اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون (مطالعه موردی طلاب حوزه‌های علمیه قم) [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 11-43]

 • رویترز و پی.تی.آی آسیب‌شناسی ساختار مالکیت و نحوه اداره ایرنا در پرتو مطالعه تطبیقی با خبرگزاری‌های آسوشیتدپرس، فرانس پرس، رویترز و پی.تی.آی [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 183-241]

ز

 • زبان قدرت ائدولوژی و زبان در رسانه نقش ائدیولوژی در فرایند برگردان متون خبری در مطبوعات ایران چگونه متنون خبری برگردان شده در مطبوعات ایران به ائدولوژی آغشته می شود [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 151-182]

 • زبان ترکی قرائت رمان قاراچوخا و اجتماعات تفسیری ترک آذربایجان [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 67-94]

 • زندگی روزمره قدرت، مقاومت و سینما: بازنمایی طبقۀ فرودست در سینمای مسعود کیمیایی [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 95-124]

س

 • ساختار فضایی تهران نقش دولت در سازمان فضایی شهر (مطالعه موردی منطقه22 تهران) [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 37-58]

 • ساخت محدود فرصت‌های سیاسی اسکناس‌نویسی: بازسازی معنایی تجربه‌ی کنشگران [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 179-205]

 • سبک زندگی نشانه شناسی تبلیغات مجلات سبک زندگی؛ (مطالعه موردی مجلات زندگی ایده آل، زندگی آرمانی، زندگی ایرانی) [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 93-118]

 • سبک زندگی نقش سبک زندگی، حیات رابطه ای و کنترل زندگی در رابطه بین موقعیت اجتماعی و رضایت از زندگی [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 33-56]

 • سرخط (تیتر یک) روزنامه تحلیل نشانه - اسطوره شناختی عکس و سرخط روزنامه های ایران انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 67-93]

 • سرمایه تجسم‌یافته بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و شادکامی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه یزد) [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 155-179]

 • سرمایه عینی بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و شادکامی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه یزد) [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 155-179]

 • سرمایه فرهنگی بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و شادکامی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه یزد) [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 155-179]

 • سرمایه نهادی بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و شادکامی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه یزد) [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 155-179]

 • سرمایه‌ی اقتصادی بررسی مصرف تظاهری و عوامل موثر بر آن در شهر تهران [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 119-153]

 • سریال تاریخی جایگاه غرب در سیاست هویتی نظام جمهوری اسلامی، تحلیل گفتمان انتقادی سریالهای کیف انگلیسی و مدار صفر درجه [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 11-42]

 • سنت وارتان هوانسیان و تکوین میدان معماری ایران در نیمه‌ی نخست سده‌ی چهاردهم (گفتار در جامعه شناسی معماری ایران) [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 11-37]

 • سنت‌گرا تاثیر اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون (مطالعه موردی طلاب حوزه‌های علمیه قم) [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 11-43]

 • سورگون (مهاجرت) قرائت رمان قاراچوخا و اجتماعات تفسیری ترک آذربایجان [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 67-94]

 • سیاست قدرت، مقاومت و سینما: بازنمایی طبقۀ فرودست در سینمای مسعود کیمیایی [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 95-124]

 • سینمای کیمیایی قدرت، مقاومت و سینما: بازنمایی طبقۀ فرودست در سینمای مسعود کیمیایی [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 95-124]

ش

 • شادکامی بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و شادکامی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه یزد) [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 155-179]

ص

 • صداوسیما جایگاه غرب در سیاست هویتی نظام جمهوری اسلامی، تحلیل گفتمان انتقادی سریالهای کیف انگلیسی و مدار صفر درجه [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 11-42]

 • صنایع فرهنگی راهبردهای صنعت نشر در تهران از منظر مدیریت شهری: یک پژوهش نظریه‌ مبنایی [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 131-154]

 • صنعت نشر راهبردهای صنعت نشر در تهران از منظر مدیریت شهری: یک پژوهش نظریه‌ مبنایی [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 131-154]

ط

 • طلاق نقش فرهنگ جنسیتی درتعاملات اجتماعی زنان پس از طلاق [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 75-99]

ع

 • عکسِ یک روزنامه تحلیل نشانه - اسطوره شناختی عکس و سرخط روزنامه های ایران انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 67-93]

غ

 • غرب جایگاه غرب در سیاست هویتی نظام جمهوری اسلامی، تحلیل گفتمان انتقادی سریالهای کیف انگلیسی و مدار صفر درجه [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 11-42]

ف

 • فرانس پرس آسیب‌شناسی ساختار مالکیت و نحوه اداره ایرنا در پرتو مطالعه تطبیقی با خبرگزاری‌های آسوشیتدپرس، فرانس پرس، رویترز و پی.تی.آی [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 183-241]

 • فرایند مدیریت فر ایند برنامه سازی راد یویی در را د یوی جمهور ی اسلام ی ایران: مدلی برآمده از نظریه مبنایی [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 57-74]

 • فرکلاف تحلیل گفتمان سیاسی رمان «تنگسیر» صادق چوبک [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 95-131]

 • فرهنگ قرائت رمان قاراچوخا و اجتماعات تفسیری ترک آذربایجان [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 67-94]

 • فرهنگ فرهنگ و خشونت: تجربه زیسته زنان تهرانی [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 99-114]

 • فرهنگ جنسیتی نقش فرهنگ جنسیتی درتعاملات اجتماعی زنان پس از طلاق [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 75-99]

 • فرهنگ مصرفی نشانه شناسی تبلیغات مجلات سبک زندگی؛ (مطالعه موردی مجلات زندگی ایده آل، زندگی آرمانی، زندگی ایرانی) [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 93-118]

 • فولکلور قرائت رمان قاراچوخا و اجتماعات تفسیری ترک آذربایجان [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 67-94]

 • فیلم تحلیل دریافت افراد دارای معلولیت از تصاویر بازنمایی شده از آنها در فیلم های سینمایی "با تاکید بر فیلم های میم مثل مادر، شهر زیبا و زمانی برای دوست داشتن" [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 43-66]

 • فیلم جرم و جرم شناسی در سینمای ایران [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 115-142]

ق

 • قاراچوخا قرائت رمان قاراچوخا و اجتماعات تفسیری ترک آذربایجان [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 67-94]

 • قدرت قدرت، مقاومت و سینما: بازنمایی طبقۀ فرودست در سینمای مسعود کیمیایی [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 95-124]

 • قدرت دولتی نقش دولت در سازمان فضایی شهر (مطالعه موردی منطقه22 تهران) [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 37-58]

 • قرائت قرائت رمان قاراچوخا و اجتماعات تفسیری ترک آذربایجان [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 67-94]

ک

 • کاریکاتور مطالعه تطبیقی آزادی بیان براساس کاریکاتورهای هفته نامه توفیق در دو دوره تمرکز و تکثر قدرت [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 125-151]

 • کالینز تحلیل گفتمان سیاسی رمان «تنگسیر» صادق چوبک [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 95-131]

 • کرمانشاه اسکناس‌نویسی: بازسازی معنایی تجربه‌ی کنشگران [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 179-205]

 • کنترل دموکراسی نقش ارتباطات در توسعه‌ی مالزی: پیشینه‌ی تاریخی، نظام حقوقی و چشم‌انداز آتی [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 172-195]

 • کنترل زندگی نقش سبک زندگی، حیات رابطه ای و کنترل زندگی در رابطه بین موقعیت اجتماعی و رضایت از زندگی [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 33-56]

گ

 • گفتمان قدرت ائدولوژی و زبان در رسانه نقش ائدیولوژی در فرایند برگردان متون خبری در مطبوعات ایران چگونه متنون خبری برگردان شده در مطبوعات ایران به ائدولوژی آغشته می شود [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 151-182]

 • گفتمان دانشگاه درباره اخراجیها [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 11-33]

م

 • مالزی نقش ارتباطات در توسعه‌ی مالزی: پیشینه‌ی تاریخی، نظام حقوقی و چشم‌انداز آتی [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 172-195]

 • مجله‌های سبک زندگی نشانه شناسی تبلیغات مجلات سبک زندگی؛ (مطالعه موردی مجلات زندگی ایده آل، زندگی آرمانی، زندگی ایرانی) [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 93-118]

 • مدیریت شهری راهبردهای صنعت نشر در تهران از منظر مدیریت شهری: یک پژوهش نظریه‌ مبنایی [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 131-154]

 • مدیریت شهری نقش دولت در سازمان فضایی شهر (مطالعه موردی منطقه22 تهران) [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 37-58]

 • مستند زیست‌محیطی تحلیل رتوریکی فیلم مستند زیست‌محیطی [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 59-94]

 • مستندسازی درباره دریاچه ارومیه تحلیل رتوریکی فیلم مستند زیست‌محیطی [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 59-94]

 • مشارکت اجباری نقش ارتباطات در توسعه‌ی مالزی: پیشینه‌ی تاریخی، نظام حقوقی و چشم‌انداز آتی [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 172-195]

 • مشارکت شهروندان نقش دولت در سازمان فضایی شهر (مطالعه موردی منطقه22 تهران) [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 37-58]

 • مصرف تظاهری بررسی مصرف تظاهری و عوامل موثر بر آن در شهر تهران [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 119-153]

 • معدل تحلیل گفتمان سیاسی رمان «تنگسیر» صادق چوبک [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 95-131]

 • معلولیت تحلیل دریافت افراد دارای معلولیت از تصاویر بازنمایی شده از آنها در فیلم های سینمایی "با تاکید بر فیلم های میم مثل مادر، شهر زیبا و زمانی برای دوست داشتن" [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 43-66]

 • معلولیت جسمی – حرکتی تحلیل دریافت افراد دارای معلولیت از تصاویر بازنمایی شده از آنها در فیلم های سینمایی "با تاکید بر فیلم های میم مثل مادر، شهر زیبا و زمانی برای دوست داشتن" [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 43-66]

 • مقاومت اصطکاکی قدرت، مقاومت و سینما: بازنمایی طبقۀ فرودست در سینمای مسعود کیمیایی [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 95-124]

 • مقاومت قصدمندانه قدرت، مقاومت و سینما: بازنمایی طبقۀ فرودست در سینمای مسعود کیمیایی [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 95-124]

 • منزلت‌یابی بررسی مصرف تظاهری و عوامل موثر بر آن در شهر تهران [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 119-153]

 • منش بررسی مصرف تظاهری و عوامل موثر بر آن در شهر تهران [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 119-153]

 • موبایل رسانه‌های اجتماعی و روابط اجتماعی: مطالعه رابطه استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی با انزوای اجتماعی [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 43-66]

ن

 • نئوپاتریمونال (سلطانیسم) نقش دولت در سازمان فضایی شهر (مطالعه موردی منطقه22 تهران) [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 37-58]

 • نشانه‌شناسی نشانه شناسی تبلیغات مجلات سبک زندگی؛ (مطالعه موردی مجلات زندگی ایده آل، زندگی آرمانی، زندگی ایرانی) [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 93-118]

 • نظام رسانه‌ای نقش ارتباطات در توسعه‌ی مالزی: پیشینه‌ی تاریخی، نظام حقوقی و چشم‌انداز آتی [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 172-195]

 • نظام مطبوعاتی نقش ارتباطات در توسعه‌ی مالزی: پیشینه‌ی تاریخی، نظام حقوقی و چشم‌انداز آتی [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 172-195]

 • نظریه جامعه‌شناختی جرم جرم و جرم شناسی در سینمای ایران [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 115-142]

 • نظریه داده‌بنیاد مدیریت فر ایند برنامه سازی راد یویی در را د یوی جمهور ی اسلام ی ایران: مدلی برآمده از نظریه مبنایی [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 57-74]

 • نظریه روانشناختی جرم جرم و جرم شناسی در سینمای ایران [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 115-142]

 • نظریه زمینه‌ای نقش فرهنگ جنسیتی درتعاملات اجتماعی زنان پس از طلاق [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 75-99]

 • نظریه کنش عقلانی جرم جرم و جرم شناسی در سینمای ایران [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 115-142]

 • نظریه مبنایی راهبردهای صنعت نشر در تهران از منظر مدیریت شهری: یک پژوهش نظریه‌ مبنایی [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 131-154]

 • نظریه وابستگی رسانه‌ای مطالعه تطبیقی آزادی بیان براساس کاریکاتورهای هفته نامه توفیق در دو دوره تمرکز و تکثر قدرت [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 125-151]

 • نظریه‌ی زمینه‌ای اسکناس‌نویسی: بازسازی معنایی تجربه‌ی کنشگران [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 179-205]

 • نگرش فرهنگی تاثیر اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون (مطالعه موردی طلاب حوزه‌های علمیه قم) [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 11-43]

 • نگرش نوین زیست‌محیطی تحلیل رابطه بین ارزش های زیست محیطی و نگرش نوین زیست محیطی (مطالعه موردی: ارومیه) [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 153-170]

 • نوگرا تاثیر اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون (مطالعه موردی طلاب حوزه‌های علمیه قم) [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 11-43]

و

 • وارتان هوانسیان وارتان هوانسیان و تکوین میدان معماری ایران در نیمه‌ی نخست سده‌ی چهاردهم (گفتار در جامعه شناسی معماری ایران) [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 11-37]

 • وسنو تحلیل گفتمان سیاسی رمان «تنگسیر» صادق چوبک [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 95-131]

ه

 • هفته‌نامه توفیق مطالعه تطبیقی آزادی بیان براساس کاریکاتورهای هفته نامه توفیق در دو دوره تمرکز و تکثر قدرت [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 125-151]

 • هویت جمعی جایگاه غرب در سیاست هویتی نظام جمهوری اسلامی، تحلیل گفتمان انتقادی سریالهای کیف انگلیسی و مدار صفر درجه [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 11-42]

 • هویت‌یابی درباره اخراجیها [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 11-33]

ی

 • یزد بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و شادکامی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه یزد) [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 155-179]