مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت رسانه واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

فناوری‌های غوطه‌وری دروازه‌هایی به واقعیت‌های مجازی باز می‌کنند که ممکن است شیوه‌های ژورنالیسم را برای همیشه تغییر دهد. ژورنالیسم غوطه‌وری رویکردی است تجربی که به مخاطب اجازه می‌دهد تا روایت‌هایی را که در دنیای مجازی، افزوده و ترکیبی ساخته می-شوند را تجربه کرده و متعاقباً در آن غوطه‌ور شود. در طی چند سال اخیر، ژورنالیسم غوطه-وری از آزمایشگاه‌های آکادمیک خارج شده تا نقشی کلیدی برای پوشش اخبار تعداد زیادی از سازمان‌های خبری ایفا کند. این مقاله با استفاده از روش کیفی مصاحبه عمیق با پژوهشگران ژورنالیسم واقعیت مجازی به دنبال تعیین وظایف جدید ژورنالیست‌ها در ژورنالیسم واقعیت مجازی است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، ژورنالیست‌ها باید به دنبال تضمین شفافیت در سه مرحله پیش‌تولید، تولید و پساتولید بوده و شیوه روایتگری سنتی را تغییر دهند. از کاربران دربرابر محتوای حساس و آزاردهنده مراقبت کنند. همچنین مهارت‌های استفاده از رسانه‌های جدید مثل واقعیت مجازی را به‌دست آورند و بتوانند سناریوهای غیرخطی و تعاملی تولید کنند. از طرفی حداقل کیفیت مطلوب برای کاربران را تضمین کنند. و در نهایت ژورنالیست‌ها باید بتوانند مخاطب را برای تجربه واقعیت مجازی اخبار اقناع کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Journalist’s new roles in VR Journalism

نویسندگان [English]

  • Farid Mohammadi 1
  • Seyyed Vahid Aghili 2
  • Mohamad Javad (Majid) Rezaeian 3

1 Media Management Department. Central branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Media Management Department. Central branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Media Management Department. Central branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Immersive technologies open gates to virtual reality that may change journalistic practices forever. Immersive journalism is an experiential approach that permits participants to experience, and then become immersed in, stories created in a virtual, augmented, or mixed reality. Over the past few years, immersive journalism has emerged from academic laboratories to play a vital role in covering the news of major news organizations around the world. By conducting interviews with 20 experts, which were analyzed by constant comparative technique, this paper examines journalist’s new roles in VR journalism. The results show that journalists in VR journalism should guarantee transparency in three phases, includes pre-production, production and post-production. Moreover, they need to change the conventional storytelling methods and know how much agency should the journalist hold, and how much should he leave open for the user's decision? On the other hand, they have to protect users against sensitive and annoying contents. They should be ready to learn new skills like programming, writing interactive stories and creating alternative storylines based on the reaction of users as well. Guarantee the minimum quality and finally persuade users what’s the pay-off for engaging in the experience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • VR journalism
  • Immersive journalism
  • Journalist’s roles
  • storytelling