مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 استادیار علوم ارتباطات اجتماعی دانشکاه ازاد اسلامی واحد تهران شرق

3 سرپرست معاونت فرهنگی/ جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین عوامل اجتماعی و فرهنگی بازدارنده ارتباط کلامی موفق در میان زوجین ناراضی از زندگی زناشویی در شمال شرق شهر تهران است. این مطالعه بارویکرد کیفی و ابزار داده بنیاد انجام شد. 12 زن و مرد با نمونه‌گیری در دسترس و مصاحبه نیمه ساختاریافته و براساس ملاک‌های ورود به پژوهش تا حد اشباع نظری مطالعه شدند. براساس نتایج، در مدل نهایی، ارتباط کلامی ناموفق همسران، به عنوان مقوله مرکزی تعیین شد و30 مفهوم به دست آمد که این سی مفهوم در13 مقوله حاصل شد. شرایط علّی باعث ضعف دلبستگی، ضعف اقتصادی و ضعف سلامت جنسی می‌شود. همچنین عوامل شخصیتی و عوامل فرهنگی به عنوان مداخله‌گر هستند و پیشینه فردی، هم‌کفو نبودن و پیشینه خانوادگی به عنوان زمینه‌ای محسوب می‌شوند. راهبردهایی که مصاحبه شوندگان ارائه داده‌اند، گفتگو، از خودگذشتگی، مطالعه و درمان، پیشرفت تحصیلی و اقتصادی بوده است. فروپاشی و طلاق قانونی یا عاطفی از آثار و پیامدهای ارتباط کلامی ناموفق می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of social and cultural factors hindering the verbal communication of spouses in Tehran

نویسندگان [English]

  • razieh razmian 1
  • Seyed ALi Rahmanzadeh 2
  • soraya ahmadi 3

1 PhD student, Islamic Azad University, North Tehran Branch

2 Assistant professor,Department of social communication sciences,Islamic Azad university,East Tehran Branch,Iran

3 Deputy Head of Cultural Affairs/Academic Center for Education, culture and Research (ACECR)

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the social and cultural factors hindering successful verbal communication among couples dissatisfied with married life in the northeast of Tehran. 12 men and women with confirmatory and non-confirmatory sampling and available sampling and semi-structured interviews were studied based on the criteria for inclusion in the study to the extent of theoretical saturation. Thirty concepts were obtained in 13 categories. Causal conditions cause weak attachment, economic weakness, and poor sexual health. Also, personality factors and cultural factors are considered as interfering, and personal background, lack of self-sufficiency, family background are considered as background. Strategies provided by the interviewees, conversation, self-sacrifice, study and treatment, academic achievement. And it has been economic. Legal or emotional breakdown and divorce are the effects and consequences of unsuccessful verbal communication. Understanding the barriers to successful verbal communication can have practical implications for pathology and empowerment in the field of women and the family and help to understand the important role that communication skills play in the success of the marriage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social factors
  • cultural factors
  • verbal communication
  • unsuccessful communication
  • Tehran