مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه الزهرا - تهران - ایران

چکیده

در این مقاله به بررسی چگونگی هژمونیک شده گفتمان اعتدال در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری پرداختیم. بدین منظور با استفاده از روش تحلیل گفتمان لکلائو و موفه به بررسی و مقایسه سخنرانی‌های انتخاباتی حسن روحانی و ابراهیم رئیسی پرداختیم. یافته‌های پژوهش بیانگر این است که به طور کلی اعتدالگرایی در استفاده از استراتژیهای هژمونیک‌سازی گفتمان موفق‌تر از اصولگرایی عمل کرده‌است. بدین معنی که اعتدالگرایی از عنصر طرد و برجسته‌سازی به طور همه جانبه و کامل‌تر و در همه حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استفاده کرد. اما گفتمان اصول‌گرا عنصر طرد و برجسته‌سازی را به شکل محدودی و بیشتر در حوزه اقتصادی به کار برد. عاملان سیاسی گفتمان اعتدال هم هماهنگ‌تر و منسجم‌تر از اصول‌گرایان عمل کردند. در مورد دسترسی به گفتمان می‌توان گفت که هر دو از میزان دسترسی بالایی برخوردار بودند. در مورد عامل اعتبار، اعتدال‌گرایی در ائتلاف با گفتمان اصلاح‌طلبی توانست اعتبار بیشتری نسبت به اصول‌گرایی بدست بیاورد. بدین ترتیب که اعتدالگرایی توانست اکثر خواسته‌های مردم را در اسطوره خود قرار دهد و مواضع سوژگی متعدد را در مفصل‌بندی خود جای دهد. واژگان کلیدی: هژمونی، تحلیل گفتمان، لکلائو و موفه، انتخابات، اعتدالگرایی، اصلاح‌طلبی، اصولگرایی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

How the discourse of moderation became hegemonic in 12th Iran’s presidential election

نویسنده [English]

  • behrang zabetian

Alzahra- tehran_ iran

چکیده [English]

In this paper we study this question that how the discourse of moderation became hegemonic in 12th Iran’s presidential election. To this end we study and compare Rohani and Raeesi’s election mottos in Leclao and Mofe analyzing manners. Findings show that discourse of moderation, generally, was more successful in using hegemon strategies than principlists. It means that moderations, more comprehensively, and completely used the Exclusion and highlighting in political, social, cultural, and economic aspects. But the discourse of principlists used the Exclusion narrower and mostly sed it in economic issues. Moderationist politicians were acting more coherent and harmonious than principlists. In popularity both discourses have same situation. But in credibility, moderation, because of support of discourse of reformists, could win more popularity. So moderations could change itself in people minds as a hero and absorb different positions in its nature.Key words: Hegemony,discourse analyz , LacLau and Mouffe, election, Moderation, reformist, principlist

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hegemony
  • discourse analyz
  • LacLau and Mouffe
  • election