مطالعات فرهنگی و ارتباطات


مقاله پژوهشی

تبیین تعیین کننده های اجتماعی ارتباطی ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتی (مورد مطالعه: روابط عمومی های بنگاه های اقتصادی ایران)

مرتضی بهنام؛ سید علی رحمان زاده؛ داود نعمتی انارکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/jcsc.2021.522958.2322

بررسی نقش شبکه اجتماعی مجازی در رفتارهای تسهیم دانش (مطالعه موردی: شبکه اجتماعی تلگرام در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی)

ابراهیم آریانی قیزقاپان؛ ریحانه عباس پور؛ سعاد شهابی زاده؛ سلیم کاظمی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

https://doi.org/10.22034/jcsc.2020.72919.1446

تحلیل تاریخی و جامعه شناختی مفهوم آزادی در اندیشه و شعر احمد شاملو با کاربرد تئوری گفتمان لاک لائو و چانتال موف

کاوه عباسی؛ فرهاد طهماسبی؛ جلیل تجلیل؛ عبدالحسین فرزاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1399

https://doi.org/10.22034/jcsc.2020.122284.2101

طراحی مدل ارتقاء سواد رسانه‌ای در استفاده بهینه از رسانه‌های اجتماعی (مطالعه موردی: نوجوانان شهر تهران)

نازنین نهرور؛ علی اکبر فرهنگی فرهنگی؛ بهرام علیشیری؛ عبدالله نعامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

https://doi.org/10.22034/jcsc.2021.130483.2170

واکاوی و تحلیل تعیین کننده های روانشناختی اعتیاد مجازی: فراتحلیلی از تحقیقات موجود

پریسا آهنگری نمین؛ افسانه مظفری؛ سید علی رحمان زاده؛ علی اکبر فرهنگی؛ نوروز هاشم زهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jcsc.2024.2022470.2729

طراحی مدل توسعه کارآفرینی فرهنگی در سازمان های فرهنگی ایران (مطالعه موردی:سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان)

سمانه لعله ئی؛ محسن قدمی؛ محمد تقی ضیائی بیگدلی؛ عباسعلی قیومی؛ سیدرضا صالحی امیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1399

https://doi.org/10.22034/jcsc.2020.135045.2206

مقایسه نقش رسانه‌های سنتی و نوین در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان مورد مطالعه: شاغلان و فعالان شرکت های دانش بنیان استان تهران

نادر گودینی؛ مهرداد متانی؛ علی فلاح؛ اسدالله مهرآرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

https://doi.org/10.22034/jcsc.2021.139601.2276

طراحی مدل سواد رسانه ای با تاکید بر یادگیری سیار با ترکیب مدلسازی تفسیری-ساختاری و معادلات ساختاری ( نمونه مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد)

یونس وکیل الرعایا؛ حمید سالاریان،؛ ابوالفضل دانایی،

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1400

https://doi.org/10.22034/jcsc.2021.523969.2334

چگونگی تاثیر هیئت‌های مذهبی و کافی شاپ‌ها در مفصل‌بندی اوقات فراغت و برساخت هویت زنان در ایران(مطالعه موردی شهر تهران

حمیرا حاج محمد کاظمی؛ ابوالحسن تنهایی؛ محمد باقر تاج الدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1401

https://doi.org/10.22034/jcsc.2022.542279.2492

ارایه مدل ساختاری تاثیر رفتارهای ارتباطی - فرهنگی ایرانیان بر برند ملی ایران با استفاده از رتبه بندی "آنهلت" و نظریه فرهنگی - اجتماعی"ویگوتسکی

حسین خطیبی؛ رها خرازی آذر؛ محمد سلطانی فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/jcsc.2023.102130.1822

بازنمایی مادر شوهر در سریال‌های دو دهه اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی؛ تحلیل نشانه شناسی سریال‌های پُر بیننده «پائیز صحرا» و «پدر سالار»

فرزانه حسام؛ احتشام رشیدی؛ ابوالفضل دانایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/jcsc.2022.535604.2444

شناسایی مولفه‌های ترکیب رسانه‌ای در کارزارهای تبلیغات انتخاباتی (مورد مطالعه: کارزارهای تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در شهرستان رشت)

یاسر علیجانی پورحسینی؛ داتیس خواجه ئیان؛ حمیدرضا کرکه آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/jcsc.2023.120303.2071

شناسایی ویژگی های معماری های زیبایی شناسانه طراحی صحنه تلویزیون (نور ، رنگ، محتوا، جاذبه)

علیرضا مهدوی؛ سید مهدی شریفی؛ سید علی رحمان زاده؛ داود نعمتی انارکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

https://doi.org/10.22034/jcsc.2024.2017031.2716

زندگی در دنیای رسانه؛ کنکاشی مبتنی بر روش فراتحلیل بر تعامل شبکه‌های اجتماعی مجازی و کیفیت زندگی

مطهره گواشیریانی؛ افسانه مظفری؛ سید علی رحمان زاده؛ علی اکبر فرهنگی؛ نوروز هاشم زهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/jcsc.2024.2022469.2735