مطالعات فرهنگی و ارتباطات

مقایسه نقش رسانه‌های سنتی و نوین در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان مورد مطالعه: شاغلان و فعالان شرکت های دانش بنیان استان تهران

نادر گودینی؛ مهرداد متانی؛ علی فلاح؛ اسدالله مهرآرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

https://doi.org/10.22034/jcsc.2021.139601.2276

شبکه های اجتماعی و سیاستگذاری فرهنگی: بررسی وضعیت مدیریت دانش در شبکه های اجتماعی مورد استفاده دانشجویان دانشگاه های ممتاز شهر تهران

محمدصادق افراسیابی؛ مسعود کوثری؛ حسن بشیر؛ حسین ابراهیم آبادی

دوره 15، شماره 56، آذر 1398، صفحه 71-90

https://doi.org/10.22034/jcsc.2019.37354