مطالعات فرهنگی و ارتباطات

ارزیابی سیاست‌های فرهنگی پس از انقلاب اسلامی در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی (با تاکید بر میراث مستند و مکتوب)

سوده مرتجائی؛ ابراهیم حاجیانی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ غلامرضا امیرخانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/jcsc.2022.561260.2600