مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه واحد تهران مرکز

چکیده

شناسایی فضای سیاسی و اجتماعی حاکم بر جریان انتخابات و سوژه‌های تبلیغاتی احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی حائز اهمیت است، زیرا در مبارزه انتخابی از ترفندهای مختلف برای توجیه و توضیح ایده‌های خود استفاده می‌کنند. این پژوهش برآن است تا با استفاده از روش نشانه‌شناسی بر اساس الگوی بارت و تحلیل‌گفتمان الگوی پدام (دکتر بشیر)، سکانس‌های برگزیده شده از فیلم‌های تبلیغاتی نمایندگان دو جریان اعتدال‌طلب واصول‌گرا را در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایـران بررسی کند تا ضمن تعیین محورهای مهم گفتمانی هر کدام از دو نامزد حاضر در انتخابـات، دالهای مرکزی گفتمان آنان را نیز شناسایی کند. درجریان مستند تبیلغاتی دکتر رئیسی مشاهده می‌شود با قرار گرفتن " عدالت" به عنوان دال مرکزی مفصل‌بندی گفتمان جناح اصول‌گرا، نظم گفتمانی "نفی اشرافی‌گری"، " کرامت"، "مبارزه با فساد" ،" ساده‌زیستی" و"رعایت انصاف" مفصل‌بندی شده‌است. آقای روحانی نیز با قرار دادن "تعادل" به عنوان دال مرکزی مفصل‌بندی جناح اعتدال‌طلب، نظم گفتمانی"شور‌و ‌مشورت"،" برابری در حقوق قومیت‌هاو جنسیت‌ها "،"مبارزه با سانسور و فیلترینگ"،"نقد‌و‌ انتقاد"،"صلح‌و‌آشتی بین المللی و مبارزه با ایران‌هراسی"،"میانه‌روی ودوری ازتند روی و افراطی‌گری"و"دیپلماسی جایگزین نظامی‌گری"را تشکیل داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analytical Discourse and Semantics of Promotional Films by Rouhani and Reyesi As the representative of the two volatile and Principled streams

نویسنده [English]

  • fariba mirzayi nejad ujani

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY Central Tehran Branch Faculty Of Communication Sciences and Media studise

چکیده [English]

It is important to identify the political and social atmosphere governing the electoral process and the subjects of the political parties, groups and political figures, since in the campaign they use different tricks to justify and explain their ideas. The present study seeks to study the sequences selected from the propaganda films of the representatives of the two voluntary and influential volunteers in the 12th presidential election in Iran, using the method of semiotics based on Barthes's model and the analytical account of the pattern of Paddam (Dr. Bashir), while identifying the major discursive axes Each of the two electoral candidates also identifies the central slogans of their discourse.

In the course of the documentary, Dr. Reesey is seen to be articulated by placing "justice" as the central axis of articulation of the fundamentalist discourse, the discursive order of "negation of aristocracy," "dignity," "anti-corruption," "simplistic," and "fairness" are articulated. Mr. Rouhani also put the "balance" as the centerpiece of the articulation of the oppressive wing, the discourse order of the Soviet Consultation, "equality in the rights of ethnicity and gender," the fight against censorship and filtering, "" critique of criticism, "" international reconciliation and The struggle against air pollution, "" moderation and overcoming extremism, "and" alternative militarism diplomacy ".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semiotics
  • Analytical Discourse
  • 12th Iranian Presidential Election
  • Ebrahim Raisi
  • Hassan Rouhani