مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 جهاد دانشگاهی

چکیده

به­طور سنتی، اندیشمندان و صاحبان فکر در علوم اجتماعی و انسانی بر این باورند که؛ دین و آموزه­های آن در میان دینداران و مؤمنان، نگاه سخت­گیرانه­ای نسبت به بدن دارد. کلاً، این تصور وجود دارد که؛ تأکید دین بر این امر است که بدن می­بایست از طریق عمل به دستورات دینی، شعائر و احکام آن در کنترل فرد مؤمن قرار گیرد. برای بررسی دقیق­تر این موضوع، شایسته است که نسبت میان بدن و دین، و نیز جایگاه بدن در دین، مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد. این مقاله، در پی جستجو و کاوش در این پرسش است که؛ نسبت میان دین و بدن، به چه وجهی است و اساساً بدن چه منزلتی در میان ادیان دارد؟این مقاله برای پاسخگویی به این پرسش­ها، به بررسی تطبیقی مقام بدن در ادیان مسیحیت و اسلام پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Position of the Body in Religion

نویسندگان [English]

  • Taghi Azadarmaki 1
  • naseredin ghorab 2

1 Tehran Univrersity

2 Faculty Member, Culture & Arts Research Center, Jahad Daneshgahi.

چکیده [English]

Traditionally, humanists and social scientists believe that religion enforces the application of some stringent practices on the body. It is argued that the body must be controlled by the believer by applying the religious practices and those of the rituals. In order to arrive at an accurate perspective on this subject we need to investigate the relation between religion and the body in different religions. This article probes the relation between the body and religion to see what position the body takes in different religions such as Islam and Christianity. For responding to this question, the article embarks on a comparative study concerning the position of the body in religions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Body
  • Religion and Sociology of the Body
 
-             الرحمن، فضل (1362) ابن سینا، ترجمه علی شریعتمداری، درمیان محمد شریف، تاریخ فلسفه در اسلام، جلد اول: مرکز نشر دانشگاهی.
-             الخالق، عبد (1365) غزالی،اخلاق، ترجمه عبدالکریم سروش، درمیان محمد شریف، تاریخ فلسفه در اسلام، جلد دوم: مرکز نشر دانشگاهی.
-             الفاخوری، حنا (1367) تاریخ فلسفه در جهان اسلامی، ترجمه عبد­المحمد آیتی، انتشارات انقلاب اسلامی.
-             بلخی مولوی، جلال­الدین محمد (1379) مثنوی معنوی، انتشارات اقبال.
-             حمید­اله، م (1367) فقه، ترجمه عباس زریاب خویی، درمیان محمد شریف، تاریخ فلسفه در اسلام، جلد سوم: مرکز نشر دانشگاهی.
-             فروخ، عمر (1362) اخوان الصفا، ترجمه علی­محمد کاردان، درمیان محمد شریف، تاریخ فلسفه در اسلام، جلد اول: مرکز نشر دانشگاهی.
-             معروف­الحسنی، هاشم (1369) تصوف و تشییع، ترجمه سید محمد­صادق عارف: انتشارات آستان قدس رضوی.
-             نصر، سید حسین (1359) نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت، انتشارات خوارزمی.