مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری دانشگاه تهران و عضو سابق هیات علمی دانشگاه علامه کابل افغانستان

2 دانشجوی دکتری ، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله، نتایج گزارش کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه هیات ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها در خصوص عملکرد مطبوعات، خبرگزاری‌ها، رادیو و تلویزیون، شبکه‌های اجتماعی و روابط عمومی‌ها در مدیریت بحران سیلابهای سال 98 ارزیابی و به صورت مقایسه‌ای مطالعه شده است. روش، اسنادی و از نوع «مروری» با رویکرد مقایسه‌ای در داخل و خارج از کشور بوده است. ارزیابی نتایج گزارش مذکور و مقایسه آن با دیگر مطالعات مشابه داخلی در ایران حاکی از آن است که اگرچه جنبه‌های مهمی از «مدیریت بحران» با محوریت مخاطرات طبیعی در عرصه نظری– تحلیلی، سیاستگذاری و ارائه مدل و نیز تحقیقات تجربی مبتنی بر محوریت نقش رسانه‌های مختلف در مراحل سه‌گانه بحران به صورت پراکنده و منفک همواره مورد توجه بوده، اما نکته متمایز و برجسته گزارش «رسانه» هیات ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها، پرداختن همه‌جانبه به رسانه‌ها در سه مرحله پیش، حین و پس از بحران بوده است. همچنین مقایسه با یک نمونه خارجی در رابطه با پژوهش زلزله 2015 نپال، نقاط اتصال خوبی را با گزارش «رسانه» هیات ویژه گزارش ملی سیلابها نشان می‌دهد که از جمله آنها می توان به «عدم تمهیدات لازم برای مواقع بحرانی توسط رسانه‌ها»، «ضرورت تعامل بین مسئولان و روزنامه‌نگاران»، «سطح ضعیف آموزش رسانه‌ها»، «عدم حمایت مناسب دولت از زیرساختهای رسانه‌ای و نیز روزنامه‌نگاران»، «فقدان آموزش روزنامه‌نگاری بحران» و «نگاه سطحی رسانه‌ها به رویدادها» اشاره کرد. اگر پیشنهادهای گزارش مذکوردر سطوح مختلف مدیریتی اجرایی گردد، می‌توان انتظار داشت سازمانها و رسانه‌های ایرانی در بحرانهای بعدی بتوانند بر اساس ساختار و ماهیت خود، نقش موثرتری ایفا کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A reflection on the findings of the "media" report of the National Flood Report Special Committee: a comparative comparison

نویسندگان [English]

  • seyyed nabi sajjadi 1
  • Reihaneh Heidari 2
  • Seyyede Farzaneh Siasirad 3
  • Bardia Mokhtari 3
  • ali ghashami 4

1 Tehran university

2 Tehran University

3 Tehran University

4 Tehran university

چکیده [English]

The results of the report of the social, cultural and media working group of the special committee of the national flood report regarding the performance of the press, news agencies, radio and television, social networks and public relations in the management of the flood crisis of 1998 were evaluated and A comparative form has been studied. The method of this research was documentary and of the "review" type with an interactive approach. The results indicate that although important aspects of "crisis management" centered on natural hazards in the theoretical-analytical field, policymaking and model presentation, as well as empirical research based on the centrality of the role of different media in the three stages of the crisis, are Scattered and separated have always been of interest, but the distinctive and outstanding point of the "media" report of the National Flood Report Special Committee was the comprehensive treatment of the media in the crisis. A comparison with a foreign example in relation to the research of the 2015 earthquake in Nepal, shows that among them are "lack of necessary preparations for crisis situations by the media", "necessity of interaction between officials and journalists", "level Weak training of the media", "lack of proper government support for media infrastructure and journalists", "lack of training in crisis journalism" and "superficial view of the media on the events" pointed out. If the suggestions of the mentioned report are implemented, we can expect Iranian organizations and media to play a more effective role in the next crises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis communication
  • special commission for national flood report
  • crisis management
  • crisis journalism
  • public relations