مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در ایران به طور محسوسی افزایش یافته و ابعاد مختلف زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است. هدف از این مقاله، بررسی میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و عوامل موثر بر آن در میان دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان است. داده‌ها با استفاده از پیمایش تحت وب و به شیوه نمونه‌گیری چندمرحله‌ای با تعداد نمونه 900 نفر در سال 1398 گردآوری شد. نتایج نشان داد شبکه‌‌های اجتماعی تلگرام، واتس-آپ و اینستاگرام از جمله پرطرفدارترین شبکه‌های اجتماعی مجازی در بین پاسخگویان می‌باشند. اکثریت آنها با استفاده از تلفن همراه و دیتای گوشی شخصی در این شبکه‌های مجازی حضور پیدا می‌کنند. حدود نیمی از پاسخگویان بین دو تا چهار ساعت در شبانه‌روز زمان خود را صرف استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی می‌کنند. نتایج رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نشان داد که مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی، به ترتیب، گرایش، نگرش، و اعتماد به شبکه‌های اجتماعی مجازی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting on the Use of Virtual Social Networks among Student-Teachers of Farhangian University

نویسندگان [English]

  • Batool Sabzeh 1
  • rasoul Sadeghi 2

1 Assistant Prof. of Farhangian University Department of Educational Science, Tehran

2 university of Tehran

چکیده [English]

The use of virtual social networks has significantly increased in Iran and it has affected various aspects and dimensions of social life. The purpose of this article is to investigate the use of virtual social networks and its determinants among student-teachers of Farhangian university. Data were collected using web-based survey and multi-stage sampling method with a sample of 900 people in 2019. The results showed that the social networks of Telegram, WhatsApp and Instagram are among the most popular virtual social networks among the respondents. Most of respondents access to virtual social networks by mobile phones. Almost half of the respondents spend 2-4 hours a day in virtual social networks. The results of multiple regression and path analysis showed that the most important factors affecting the use of virtual social networks are the attitude, propensity, and trust in virtual social networks.
Key words: Cyber space, Virtual social networks, Trust, Gender, Student-Teachers

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Cyber space"
  • "Virtual social networks"
  • "Trust
  • " "Gender"
  • "Student-Teachers"