مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله حاضر که بر اساس تحلیل محتوای تلفیقی کمی-کیفی یک هفته از 9 نشریه فارسی شهر تورنتو کانادا انجام شده، به دنبال دستیابی به پاسخ این سؤال است که اگر حجم بالای آگهی‌های بازرگانی این نشریات را کنار بگذاریم، مخاطبان آنان امکان مطالعه چه محتوایی را دارند؟ و مطالب مذکور تا چه حد می‌تواند در رفع مشکلات مهاجران ایرانی مؤثر باشد؟ در کنار این سؤال، یک سؤال فرعی نیز مطرح شد که چه سهمی از این مطالب به ایران، و چه سهمی به کانادا اختصاص دارد؟ و جهت‌گیری هر یک از مطالب اخیر چگونه است؟ به عبارت دیگر، این نشریات تسهیل کننده چه نوع رابطه‌ای در تعامل مهاجران با جامعه میزبان هستند؟ مقاله ابتدا به جایگاه ایرانیان مهاجر در کانادا و سپس شهر تورنتو اشاره نموده و سپس ضمن نگاه به پیشینه نشریات فارسی در آن کشور، برخی مشخصات 9 نشریه مورد بررسی را توضیح داده است. در ادامه با مراجعه به نتایج چند تحقیق انجام شده درباره مشکلات ایرانیان مهاجر مقیم کانادا و گفتگو با دو تن از نویسندگان نشریات مذکور در محل، تجسمی از مخاطبان این نشریات را ارائه داده است‌. توضیح آنکه به علت رایگان بودن تمامی نشریات مذکور، در متن مقاله، به جای «مخاطب» از اصطلاح «رایگان بر» استفاده شد. سپس نتایج تحلیل در قالب 26 موضوع، همراه با ارائه نمونه گزاره‌هایی استخراجی در قالب جان کلام، پاسخ سؤالات اصلی و فرعی مقاله دنبال شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Deep Content Analysis of the Iranian Periodicals in the City of Toronto, Canada

چکیده [English]

This paper presents the results of a Deep Content Analysis (a mixed method for content analysis) of one week of nine Persian magazines circulated in the city of Toronto in Canada. The paper seeks to particularly answer the following questions: (1) what are the non-advertised contents of these magazines? (2) How much these contents can be effective in solving the problems of the Iranian community? (3) What proportion of these contents is allocated to Iran, and what proportion is allocated to Canada? And how is the orientation of each one?
The article starts with an overview on the position of the Iranian immigrants in Canada with focus on the Iranian community in Toronto. Then, we try to visualize the audience for the studied nine Persian magazines based on the results of past research performed about the problems of Iranian immigrants in Canada, along with a one-on-one interview with the editor-in-chief of one of the magazines. Our analysis identifies 26 different topics for the contents in the studied magazines with some examples for each one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Persian Magazines
  • Canadian Periodicals