مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق ما با بررسی آثار و آراء هشت تن از اندیشمندان در یکی از حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی، با چارچوب نظری رندال کالینز، در جستجوی عوامل امکان و امتناع تولید علم و ایده در علوم اجتماعیِ ایرانِ معاصر بوده‌ایم. رندال کالینز که در کتاب پراهمیت خود با عنوان ”جامعه‌شناسی انواع فلسفه“ سه عامل حیاتی برای تولید و مانایی ایده‌ها و آثار تراز اول را در تاریخ 2500 ساله‌ی فلسفه می‌یابد و اثبات می‌کند که اندیشمندان تراز اول تاریخ همواره از یکی از این سه عامل بهره برده‌اند: حضور در جمع اندیشمندان همفکر، تضارب و نقد آراء مخالف و یا تلمذ در مکتب یا حلقه‌ی اساتید و اندیشمندان مهتر و سلف. ما با بررسی و در نهایت، رد ایده‌ ”جوان بودن“ و یا ایده‌ ”در حال گذار بودن“ جامعه‌شناسی ایران، به بررسی واقع‌بینانه و علمی وضعیت تولید اندیشه‌های مانا و تراز اول حوزه‌ی هویت ملی (منتخبی از سایر حوزه‌ها) در گرایش‌های مختلف علوم انسانی پرداخته‌ایم. در پسِ تحقیق حاضر عدمِ وجود ”اجتماع‌های علمی“ که منتهی به تولید ایده و نظرِ تراز اول گردند، به عنوان علتِ اصلی ناشکوفایی علوم اجتماعی در ایران تلقی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Deliberation on Iranian Social Sciences and Humanities Thinkers by Randall Collins’s Theory

چکیده [English]

In recent years there are lots of arguments about the lack of efficiency and fruitfulness of scientists and intellectuals of social sciences and humanities in Iran. With Randall Collins’s theoretical frame work on “Sociology of Philosophies” we made our attempts to ponder this issue in one of minors of social sciences in Iran.
By considering on social and scientific biographies of eight great thinkers in “National Identity” we found despite of vast published texts, their works and ideas would not be perpetual and commendatory distinguished matters in the field of social thinking in Iran. Besides, we tried to dispute the idea of “infancy of Iranians’ sociology” or another one “sociology in transformation mood”, to find the real factors of unfruitful sociology in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Randall Collins Theory
  • Intellectuals
  • Scientific Gatherings
  • National identity
  • Sociology of science