مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تلویزیون یکی از مهمترین ابزارهای جامعه‌پذیری در جوامع مدرن است و سریال‌های تلویزیونی یکی از بهترین ابزارهای انتقال و تغییر ارزش‌ها در زندگی اجتماعی. در پس ظاهر «خنثی» و «معصوم» این سریال‌ها، رفتارهای گفتمانی به نمایش در می‌آیند که حکم تعریفی تلویحی از واقعیت اجتماعی را دارند و در نهایت نحوه فاعلیت ذهن ما را تعیین می‌کنند. هدف این مقاله، تحلیل نشانه‌شناختی شیوه‌های بازنمایی ازدواج در سریال‌های تلویزیونی بوده است. بدین منظور با استفاده از روش نشانه‌شناسی، به بررسی پنج سریال تلویزیونی پربیننده ایرانی در دو دهه مختلف (70 و 80) پرداخته شد. نتایج نشان داد که در این سریال‌ها با دست کم، سه گونه بازنمایی ازدواج در این سال‌ها روبرو بوده‌ایم: ازدواج سنتی، ازدواج نیمه سنتی و ازدواج مدرن. هر یک از این شیوه‌ها با دلالت‌های رسانه‌ای مختلفی رمزگذاری شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of Marriage in the T.V Serials A Semeiological Study on Five High Popular Iranian Serials in 1990s and 2000s

چکیده [English]

T.V is one of the most important socializing devices in the modern societies, besides, the T.V serials is one of the efficient tools for transforming and transporting the values in the social life. Behind the “neutral” and “innocent” appearance of these serials, discursive behaviors are implied which role as indirect social facts. This matter determines trends of activities of our minds. The purpose of this paper is a semiotic analysis of the manners of representation of marriage in T.V serials. With semiotic method, five more high popular Iranian T.V serials from 1370 to 1389 were considered. In these Serials we have faced with three types of representations Traditional marriage, semi-traditional marriage, and modern marriage which each one encoded in various methods of media’s indications. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation
  • Encoding
  • Decoding
  • myth
  • Modern marriage
  • traditional marriage
  • Cultural Studies
  • semiotic