مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در مقاله حاضر چهار فرایند شکل گیری هویت در فرایند توسعه فضاهای کار و زندگی در دو روستای جنوبی شهر سمنان بر اساس مطالعه میدانی و داده‌های مردم نگارانه بررسی شده‌اند. در واقع با توجه به ابعاد تئوریک و دشوار مساله هویت، نقاط ارتباط و اتصال میان فرد و فضا - که یکی از جنبه‌های مادی شکل‌گیری هویت است- در چهارچوبی تحلیلی قرار گرفته است. این تحقیق با استفاده از روش هرمنوتیکی که یکی از روش‌های تحلیل کیفی است با تغییر مفهوم هویت[1] به مفهوم هویت بخشی[2] چهار فرایند تحلیلی را در بر داشته است: خوانش بلاغی فضا[3]، نوشتار فضایی[4]، جایگیری خود[5] و کرونوتوپ[6]. فرایندهای مذکور که باعث فضایی سازی مفهوم هویت می‌شوند به طور مشخص در دو روستای جنوبی شهر سمنان با نام‌های خیرآباد(خیروژ) و رکن آباد(رکنوژ) بررسی شده‌اند که در طول زمان‌های گذشته تاکنون بعنوان دو رقیب موثر در توسعه فضاهای کار و زندگی خود نقش داشته‌اند.[1]. identity


[2]. Identification


[3]. reading of space


[4]. writing of space


[5]. placement of self


[6]. chronotop

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Space, Identification & Development (Kheirabad and Roknabad Villages)

چکیده [English]

This article examines four processes of identity formation in developing of life and occupation opportunities in southern villages of Semnan city. This study relies on field study and ethnographical data. In fact for the significance of theoretical dimension of identity formation, the study of connections and relations between space and individual has been put in analytical framework.
The Andreas Glaeser’s spatial hermeneutics analytical model has been applied in qualitative analysis. It emphasizes on transition of identity into identification and encompasses four analytical processes: The tropic reading of space /writing of space/placement of self/chronotop. These processes are made specialization of identity have been examined in Kheirabad & Roknabad villages. These villages have been rivals of each other during the long time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • Identity
  • Space
  • Reading Of Space
  • Writing of Space
  • Placement of Self
  • Chronotop